Krav på dig som leverantör

Sidan blev senast uppdaterad:

Det är vanligt att företag inom vård och omsorg arbetar med den offentliga sektorn som uppdragsgivare och kund. För att du som företagare ska kunna sälja tjänster till den offentliga sektorn är det ofta nödvändig att delta i offentliga upphandlingar.

Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster på vård och omsorgsområdet regleras i lagen om offentlig upphandling. Kommunen eller landstinget beskriver vad de vill köpa i ett upphandlingsdokument som innehåller alla krav de ställer på leverantören, vad de vill köpa och vad de vill få utfört.

Du svarar på upphandlingsdokumentet genom att lämna ett anbud. Ibland kan det kallas för offert. Anbudet är bindande. I upphandlingsdokumentet anges oftast under vilken tidsperiod som anbudet är bindande. Det är viktigt att du uppfyller alla krav och svarar på alla frågor som ställs i upphandlingen. Detta eftersom möjligheterna att komplettera ett ofullständigt eller rätta ett felaktigt anbud är begränsade.  När anbudstiden har gått ut jämför kommunen eller landstinget de olika anbuden, och det företag som lämnat det mest fördelaktiga anbudet vinner, det vill säga får kontraktet.

Ett alternativ till LOU är LOV, lagen om valfrihetssystem. Om kommunen eller landstinget har ett sådant system kan privata företag och ideella organisationer ansöka om att bli godkända som leverantörer.

Offentlig upphandling

Kan lämnas in oavsett tidpunkt

Leverantör som ska lämna anbud enligt LOV får kraven presenterade i förfrågningsunderlaget. En skillnad mot LOU är att ansökningar kan lämnas in när som helst. Om du som leverantör inte uppfyller kraven på egen hand, kan du undersöka möjligheterna att samarbeta med ett annat företag. Det kallas att en leverantör åberopar annans ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Alla leverantörer som uppfyller de krav och villkor som den upphandlande myndigheten ställt i förfrågningsunderlaget blir godkända. Det är sedan den enskilde som ska använda tjänsten som i slutändan väljer leverantör.

Om det skulle vara något fel i anbudet ska kommunen eller landstinget skicka tillbaka det och leverantören får chansen att lämna in ett nytt anbud.

Betalning för varor och tjänster

När du deltar i en upphandling enligt LOU är det ofta du som i ditt anbud anger vilket pris du kommer att ta för att utföra det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Ofta är också priset ett av de kriterier som utvärderas när anbuden jämförs.

I ett kundvalssystem enligt LOV är priset fast och anges i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att du tänker igenom om du klarar av att bedriva den efterfrågade servicen till det pris som kommunen eller landstinget tänker betala. Företag som levererar tjänster enligt LOV har också möjlighet att sälja tilläggstjänster till brukarna. Priset för dessa tjänster sätter företaget själva.

Tillstånd och behörigheter

Att starta och driva företag inom vård- och omsorgsbranschen innebär ofta att du måste ha olika slags tillstånd för din verksamhet. För att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste du ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Information om tillstånd på IVO:s webbplats

För vissa yrkesgrupper inom sjuk- och hälsovården finns det krav på legitimation från Socialstyrelsen som utövar tillsyn över behörighets- och legitimationskraven. Socialstyrelsen prövar även behörigheten för den som har utländsk utbildning.

Behörighet för yrken inom vård och omsorg

Kommunen eller landstinget kan också ställa upp behörighetskrav i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att du kontrollerar att du och dina anställda har behörighet att utöva era arbetsuppgifter.

Gör en anmälan och utse verksamhetschef

Om du ska starta eller överta en verksamhet med någon form av boende, transport, mottagning eller liknande enligt LYHS, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, måste du utse en verksamhetschef och göra en anmälan till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, förutom tandvården, ska anmäla till vårdgivarregistret att det finns en verksamhetschef.

LYHS på Riksdagens webbplats

Gör en anmälan i vårdgivarregistret på IVO:s webbplats

Hitta tillstånd

I e-tjänsten Hitta tillstånd kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd för din verksamhet. Det kan även handla om nödvändiga anmälningar eller registreringar. Du kan söka efter tillstånd genom kategorier, tillstånd A-Ö eller via ansvarig myndighet eller kommun. I sökrutan kan du fritextsöka med ord som beskriver din verksamhet.

Hitta tillstånd

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp