Piratkopiering

Med piratkopiering menas olaglig kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk, som dataspel. Piratkopiering av dataspel skadar alla aktörer i dataspelsbranschen och i slutändan konsumenten.

Sidan blev senast uppdaterad:

Olovlig spridning – piratkopior

Olovlig spridning sker dels via fysiska piratkopior och dels via internet. Genom fildelning och nedladdning sprids dataspel i strid med rättighetsägarens vilja i mycket stor omfattning på internet.

Genom tekniska skyddsåtgärder går det att fördröja och minska omfattningen av piratdistributionen. Flera slags kopieringsskydd finns att tillgå från tredjepartsleverantörer.

Konsolspelen har starka kopieringsskydd eftersom de kräver särskild hårdvara, men det är vanligt med särskilda kretsar ("modchip") som monteras i hårdvaran i syfte att kunna spela piratversioner. Handeln med modchip är omfattande och en marknad i sig med ett stort antal modeller.

Genom att förändra innehållet – till exempel så att delar av spelet spelas via en server eller att mer material blir tillgängligt för nedladdning från utgivarens servrar – kan piratdistributionen försvåras. Samma effekt kan uppnås genom att ge ut uppdateringar till spelet, varje ny utgåva måste då hackas för sig. Utvecklingen inom området är snabb och fler åtgärder i form av förändrat innehåll kan väntas framöver. I praktiken är det dock en utveckling som i första hand drivs av de större, resursstarka aktörerna utom räckhåll för mindre spelföretag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.