Upphovsrätt

Sidan blev senast uppdaterad:

Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar programkoden till ditt dataspel. I Sverige går det inte att ansöka om upphovsrättsligt skydd utan rätten uppkommer automatiskt när ett verk kommer till.

I juridiken ingår upphovsrätten bland immaterialrätterna, tillsammans med bland annat patenträtt och varumärkesrätt. Patent och andra immaterialrättsliga skydd används i praktiken inte inom dataspel. Det är upphovsrätten till det färdiga spelet som utgör värdet av det arbete du som utvecklare lagt ner.

Till sidans topp

Upphovsrätten tillfaller dig som skapat dataspelet

Upphovsrätten tillfaller dig som skapat verket (spelet) - du behöver alltså inte ansöka om eller registrera din upphovsrätt. För att omfattas av upphovsrätten krävs att ditt verk har "verkshöjd". Det betyder att ditt spel ska vara ett unikt uttryck - en direkt imitation av ett annat verk har ingen egen verkshöjd. Om ditt spel ska säljas i andra länder, behöver du undersöka om upphovsrätt måste registreras i respektive land.

Denna upphovsrätt kan sedan kommersialiseras, antingen genom egna distributionskanaler (egenpublicering, digital distribution etc) eller genom att du överlåter rättigheterna. Vid en överlåtelse säljs spelet till en uppdragsgivare eller ett förslag för vidare distribution till slutkunden/spelaren. Det innebär att du som upphovsperson mot ersättning överlåter upphovsrätten till spelet till en annat part.

Om ni är flera

Inom dataspel är det vanligt att flera personer är inblandade i arbetet med verket och då tillfaller upphovsrätten som regel arbetsgivaren om spelet är framtaget i en anställning. Är det fråga om något annat avtalsförhållande än anställning bör upphovsrätten regleras i avtal mellan parterna.

Till sidans topp

Dataspel är programvara

Dataspel räknas upphovsrättsligt som dataprogramvara och omfattas delvis av andra regler än till exempel film och musik. Exempelvis får programvara inte kopieras (utom i syfte att göra säkerhetskopior om sådana behövs för spelets funktion). Det är alltså inte tillåtet att kopiera ett spel och ge till en bekant, vilket är tillåtet inom film och musik (där upphovspersonerna kompenseras via privatkopieringsersättningen). Det kan dock ingå både sekvenser av film och musik i dataspel, vilket kan innebära att särskilda regler gäller för dessa verkstyper. Läs mer om upphovsrätt på musikområdet hos Stim och SAMI.

Läs mer på sidan Upphovsrätt

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp