Bilda samfällighetsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet och får vid registreringen ett organisationsnummer. Om samfällighetsföreningen bedriver näringsverksamhet ska den registreras för F-skatt.

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet. Man kan också välja att inte bilda en samfällighetsförening, då förvaltas samfälligheten genom något som kallas delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning krävs ingen registrering.

Så bildas en samfällighetsförening

Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar. Föreningen bildas vid sammanträde med de blivande delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening registreras genom att lantmäterimyndigheten eller föreningens styrelse efter bildandesammanträdet ansöker om registrering av föreningen i samfällighetsföreningsregistret. Till ansökan bifogas protokollet från bildandesammanträdet samt föreningens framtagna stadgar. Efter registreringen blir föreningen en juridisk person med ett organisationsnummer.

Mer om samfällighetsföreningar på Lantmäteriets webbplats

F-skatt

En samfällighetsförening som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma tjänst kan du också anmäla att samfällighetsföreningen ska vara momsregistrerad och registreras som arbetsgivare.

Ansöka via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Gå till Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Frågor och svar om samfällighetsföreningar

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på vanliga frågor om hur man bildar och driver en samfällighetsförening

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp