Starta samfällighetsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet och får vid registreringen ett organisationsnummer. Om samfällighetsföreningen bedriver näringsverksamhet ska den registreras för F-skatt.

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet. Man kan också välja att inte bilda en samfällighetsförening, då förvaltas samfälligheten genom något som kallas delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning krävs ingen registrering.

Till sidans topp

Så bildas en samfällighetsförening

Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar. Föreningen bildas vid sammanträde med de blivande delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Samfällighetsförening registreras genom en lantmätare som på föreningens uppdrag skickar handlingar, stadgar och protokoll från bildande sammanträde, till Samfällighetsföreningsregistret för registrering. Efter registreringen blir föreningen en juridisk person med ett organisationsnummer.

Läs mer om samfällighetsföreningar på Lantmäteriets webbplats

Lantmäteriets broschyr Samfällighetsförening - ett sätt att förvalta gemensamhetsanläggningar (pdf)

Till sidans topp

F-skatt

En samfällighetsförening som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

 

I samma tjänst kan du också anmäla att samfällighetsföreningen ska vara momsregistrerad och registreras som arbetsgivare.

 

 

Till sidans topp

Ansöka via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Gå till Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Till sidans topp

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Till sidans topp

Frågor och svar om samfällighetsföreningar

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på vanliga frågor om hur man bildar och driver en samfällighetsförening

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp