Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan vara både mark och anläggningar. En gemensam mark kallas samfällighet och gemensamma anläggningar kallas gemensamhetsanläggningar.

Sidan blev senast uppdaterad:

Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

I samfällighetsföreningen är ägarna av deltagande fastigheter ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en parkeringsplats.

Till sidans topp

Varför samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Om man väljer att inte bilda en samfällighetsförening förvaltas samfälligheten/gemensamhetsanläggningen istället genom så kallad delägarförvaltning, där alla delägare måste vara överens för att fatta ett beslut.

Till sidans topp

Så bildas en samfällighetsförening

Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar. Föreningen bildas vid sammanträde med de blivande delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Samfällighetsförening registreras genom en lantmätare som på föreningens uppdrag skickar handlingar, stadgar och protokoll från bildande sammanträde, till Samfällighetsföreningsregistret för registrering. Efter registreringen blir föreningen en juridisk person med ett organisationsnummer.

Läs mer om samfällighetsföreningar på Lantmäteriet.se eller i broschyren  Samfällighetsförening - ett sätt att förvalta gemensamhetsanläggningar (pdf).

Till sidans topp

Frågor och svar om samfällighetsföreningar

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör hur man bildar och driver en samfällighetsförening.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.