Starta och registrera filial

Sidan blev senast uppdaterad:

En filial uppstår när en utländsk juridisk person startar ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige och registrerar detta hos Bolagsverket. Filialen är inte någon egen juridisk person utan endast en avdelning inom den utländska juridiska personen.

Registrera filial

Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige. Den verkställande direktören anmäler filialen till Bolagsverket.

Gå till Bolagsverkets blankett Nyregistrering – filial, nr 887

Du kan du också läsa mer om vilka bilagor som ska skickas med. 

Mer om att registrera en filial på Bolagsverkets webbplats

I och med registreringen får filialen ett svenskt organisationsnummer. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om godkännande för F-skatt

Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige är skattskyldigt här för inkomst av näringsverksamhet och kan ansöka om F-skatt.

Guide för utländska företag med verksamhet i Sverige

Du ansöker om godkännande för F-skatt i Skatteverkets e-tjänst för utländska företag eller via pappersblankett.

E-tjänst Registrering av utländska företag i Sverige hos Skatteverket

Skatteverkets blankett Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632)

Registrera filialen som arbetsgivare

Du ska betala arbetsgivaravgifter om du har en filial som betalar ut lön för utfört arbete i Sverige till anställda som omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Filialen ska göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige oavsett om filialen har ett fast driftställe i Sverige eller inte. För att kunna rapportera och betala in skatten till Skatteverket behöver filialen vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Du ansöker om registrering som arbetsgivare i e-tjänsten för utländska företagare eller med blanketten Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632, se länken ovan). Fyll i blanketten och skicka den till Skatteverket.

Hos Skatteverket hittar du även en guide med information för utländska företag som ska bedriva verksamhet i Sverige.

Guide för utländska företag med verksamhet i Sverige hos Skatteverket

Frågor och svar om filial

I verksamt.se:s FAQ finns svaren på vanliga frågor om att starta en filial

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp