Starta filial

Sidan blev senast uppdaterad:

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor i Sverige med självständig förvaltning. Filialer ska i vissa fall registreras.

Registrera filial

Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige. Den verkställande direktören anmäler filialen till Bolagsverket.

Gå till Bolagsverkets blankett Nyregistrering – filial, nr 887

Du kan du också läsa mer om vilka bilagor som ska skickas med. 

Läs mer om att registrera en filial på Bolagsverkets webbplats

I och med registreringen får filialen ett svenskt organisationsnummer. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om godkännande för F-skatt

Utländskt företag med fast driftställe i Sverige är skattskyldigt här för inkomst av näringsverksamhet och ska ansöka om F-skatt.

Läs mer om utländska företag på Skatteverkets webbplats

Du ansöker om godkännande för F-skatt via pappersblankett. Blanketten ska skickas till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Registrera filialen som arbetsgivare

Om filialen betalar ut lön till anställda för arbete i Sverige måste du registrera filialen som arbetsgivare hos Skatteverket. Filialen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön. Skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna ska också redovisas i en arbetsgivardeklaration, som filialen lämnar in till Skatteverket varje månad. Blanketten ska skickas till Skatteverket.

Från och med januari 2019 gäller nya regler för redovisning i arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.

Läs mer om de nya reglerna på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets blankett för att registrera arbetsgivare (SKV 4620)

Frågor och svar om filial

I verksamt.se:s FAQ finns svaren på vanliga frågor om att starta en filial

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp