Starta enskild näringsverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Du kan, men behöver inte, välja att registrera ditt företagsnamn.

Ansök om att bli godkänd för F-/FA-skatt

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

I en enskild näringsverksamhet är det ditt personnummer som är företagets organisationsnummer.

Om du även har en anställning

Ska du starta en enskild näringsverksamhet vid sidan om din anställning eller tror du att du kommer att ha en anställning under tiden du bedriver enskild näringsverksamhet? Då ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt).

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Att bli godkänd för F-/FA-skatt är oftast det enda som behövs för att du ska kunna starta enskild näringsverksamhet.

Ansöka via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Gå till Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Till sidans topp

Registrera ditt företagsnamn

Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företag.

Företaget blir då registrerat hos Bolagsverket och företagsnamnet får skydd i det län där du är registrerad. Du loggar in och registrerar ditt företagsnamn via e-tjänsten här på verksamt.se. Det kan vara nödvändigt att registrera företaget om du exempelvis deltar i offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd att driva en viss verksamhet.

Registrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället registrera ditt företag via pappersblankett. Det kostar 1 200 kronor att registrera via blankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Nyregistrering (nr 903)

Hur lång tid tar det att registrera företagets namn?

Se aktuella handläggningstider för att registrera namn på Bolagverkets webbplats

Är namnet ledigt?

I tjänsten Sök företagsnamnkan du kontrollera att namnet inte är upptaget eller förväxlingsbart med något annat registrerat namn. Den verkliga granskningen av företagsnamnet sker dock först när anmälan kommer in till Bolagsverket.

Gå till tjänsten Sök företagsnamn

Till sidans topp

Om du är under 18 år

Du som är mellan 16 och 18 år måste ha samtycke från förmyndare och överförmyndare för att driva företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Du och dina föräldrar ansöker om samtycke från överförmyndaren på en särskild blankett som du får från din kommun.

Till sidans topp

Makar kan driva enskild näringsverksamhet ihop

Makar eller sambor med gemensamma barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans.

Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Den andra maken redovisar bara sin andel av inkomsten i sin inkomstdeklaration.

Kräver verksamheten särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt.

Till sidans topp

Frågor och svar om enskild näringsverksamhet

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna om enskild näringsverksamhet

Mer om enskild näringsverksamhet

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare ansvarar för företaget.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp