Starta enskild näringsverksamhet och ansök om F-skatt

Sidan blev senast uppdaterad:

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

Ansök om att bli godkänd för F-/FA-skatt

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

I en enskild näringsverksamhet är det ditt personnummer som är företagets organisationsnummer.

Om du även har en anställning

Ska du starta en enskild näringsverksamhet vid sidan om din anställning eller tror du att du kommer att ha en anställning under tiden du bedriver enskild näringsverksamhet? Då ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt).

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Att bli godkänd för F-/FA-skatt är oftast det enda som behövs för att du ska kunna starta enskild näringsverksamhet.

Ansöka via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Gå till Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Registrera ditt företagsnamn

Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket när du startar din enskilda näringsverksamhet. Du kan även välja att registrera företagsnamnet i ett senare skede.

Använd Bolagsverkets e-tjänst här på verksamt.se om du vill registrera ditt företagsnamn.

När du registrerar din enskilda näringsverksamhet hos Bolagsverket får företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad. Det kan vara nödvändigt att registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket om du exempelvis deltar i offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd att driva en viss verksamhet.

Registrera namn på ett befintligt företag

Du kan välja att registrera ett företagsnamn i ett senare skede. Om din enskilda näringsverksamhet sedan tidigare är registrerad hos Skatteverket och du nu vill skydda ett namn för din verksamhet använder du samma e-tjänst. Det blir då en nyregistrering, eftersom ditt företag inte finns i Bolagsverkets register sedan tidigare.

Hur lång tid tar det att registrera företagets namn?

Se aktuella handläggningstider för att registrera namn på Bolagsverkets webbplats

Hjälp att välja företagsnamn

Behöver du hjälp att välja företagsnamn? I tjänsten Hjälp att välja företagsnamn hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja namn till ditt företag.

Gå till tjänsten Hjälp att välja företagsnamn

Om du är under 18 år

Du som är mellan 16 och 18 år måste ha samtycke från förmyndare och överförmyndare för att driva företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Du och dina föräldrar ansöker om samtycke från överförmyndaren på en särskild blankett som du får från din kommun.

Makar kan driva enskild näringsverksamhet ihop

Makar eller sambor med gemensamma barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans. Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Den andra maken redovisar bara sin andel av inkomsten i sin inkomstdeklaration. Kräver verksamheten särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt.

Frågor och svar om enskild näringsverksamhet

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna om enskild näringsverksamhet

Läs mer om skatter och avgifter hos Skatteverket

Mer om enskild näringsverksamhet

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare ansvarar för företaget.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp