Starta ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta en ekonomisk förening ska du skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Därefter ansöker du om godkännande för F-skatt. Logga in med hjälp av din e-legitimation. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

Registrera ekonomisk förening

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Anmälan måste komma in senast sex månader efter att föreningsstämman har beslutat att bilda föreningen. I och med registreringen får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer. Föreningen får skydd för sitt namn i hela landet.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

Gå till mallar för stadgarna och protokoll på Bolagsverkets webbplats

Du som är ombud med fullmakt och brukar lämna in ärenden åt ekonomiska föreningar kan inte göra det via e-tjänsten. Du har däremot möjlighet att förbereda ett ärende åt en förening. Därefter måste en styrelseledamot eller vd skriva under och skicka in ärendet till Bolagsverket.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler en ekonomisk förening behövs följande uppgifter:

  • namnförslag
  • verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara ledamöter och suppleanter
  • vilka som ska vara firmatecknare
  • kontaktuppgifter
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningsstämman.

Registrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället registrera föreningen via pappersblankett. 

Ladda ner Bolagsverkets blankett Nyregistrering (nr 904)

Hur lång tid tar det att registrera föreningen?

Se aktuella handläggningstider för att registrera ekonomisk förening på Bolagsverkets webbplats

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om godkännande för F-skatt

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Registrera föreningen som arbetsgivare

Om medlemmarna ska ta ut lön från den ekonomiska föreningen, måste du registrera föreningen som arbetsgivare. Den ekonomiska föreningen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön, som redovisas i en arbetsgivardeklaration, som lämnas in till Skatteverket varje månad.

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för redovisning i arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa uppgift om arbetsplatsens adress och ort om den anställda endast haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se 

Nya reglerna på Skatteverkets webbplats

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt, och registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en ekonomisk förening, men inte vara styrelseledamot.

Frågor och svar om ekonomiska föreningar

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att starta ekonomiska föreningar

Mer om skatter och deklaration hos Skatteverket

Mer om ekonomisk förening

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp