Bilda bostadsrättsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

När du bildar en bostadsrättsförening ska du skicka in en anmälan tillsammans med stadgar och ekonomisk plan. Logga in med hjälp av din e-legitimation. Det är billigare att registrera föreningen i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

Registrera bostadsrättsförening

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Anmälan måste komma in senast sex månader efter att föreningsstämman har beslutat att bilda föreningen. I och med registreringen får bostadsrättsföreningen sitt organisationsnummer. Föreningen får skydd för sitt namn i hela landet.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

Gå till mallar för stadgarna och protokoll på Bolagsverkets webbplats

Du som är ombud med fullmakt och brukar lämna in ärenden åt ekonomiska föreningar kan inte göra det via e-tjänsten. Du har däremot möjlighet att förbereda ett ärende åt en förening. Därefter måste en styrelseledamot skriva under och skicka in ärendet till Bolagsverket.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler föreningen behövs följande uppgifter:

  • namnförslag (ska innehålla "bostadsrättsförening")
  • vilka som ska vara ledamöter och suppleanter
  • vilka som ska vara firmatecknare
  • kontaktuppgifter
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningsstämman.

Registrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället registrera föreningen via pappersblankett. Det kostar 1 400 kronor att registrera via blankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Nyregistrering (nr 904) och se vilka bilagor som behövs

Hur lång tid tar det att registrera föreningen?

Se aktuella handläggningstider för att registrera bostadsrättsförening på Bolagsverkets webbplats

Är namnet ledigt?

I tjänsten Sök företagsnamn kan du kontrollera att namnet inte är upptaget eller förväxlingsbart med något annat registrerat namn. Den verkliga granskningen av namnet sker dock först när anmälan kommer in till Bolagsverket. Ordet "bostadsrättsförening" måste alltid ingå i namnet.

Sök företagsnamn

Till sidans topp

Registrera en ekonomisk plan

Bostadsrättsföreningen får inte upplåta bostadsrätt förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Planen är i första hand till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen.

Hitta intygsgivare på Boverkets webbplats

Anmäl via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du registrera den ekonomiska planen via pappersblankett. Det kostar då 900 kr.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 914)

Till sidans topp

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Till sidans topp

Ansök om godkännande för F-skatt

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Registrera föreningen som arbetsgivare

Om medlemmarna ska ta ut lön eller arvode, t ex för styrelsearbete, från bostadsrättsföreningen, måste du registrera föreningen som arbetsgivare. Den bostadsrättsföreningen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön eller arvode. Skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna ska också redovisas i en arbetsgivardeklaration som föreningen lämnar in till Skatteverket varje månad.

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att föreningen blir godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Till sidans topp

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en bostadsrättsförening, men inte vara styrelseledamot.

Till sidans topp

Ändrad styrelse

För att anmäla ändringar i en bostadsrättsförening loggar du in med din e-legitimation. Om du sedan tidigare sitter i styrelsen väljer du Min översikt och aktuell förening, sedan Bolagsverkets e-tjänst. Är du ny i styrelsen väljer du först "Sök företag eller förening" och sedan den förening du vill anmäla ändring i. När du valt föreningen väljer du Bolagsverkets e-tjänst.

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället anmäla ändringen via pappersblankett. Ändringen kostar då 900 kr.

Ladda ner Bolagsverkets blankett ändringsanmälan (nr 914)

Till sidans topp

Frågor och svar om bostadsrättsförening

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på vanliga frågor om att driva och bilda bostadsrättsföreningar

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp