Bilda bostadsrättsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

När du bildar en bostadsrättsförening ska du skicka in en anmälan tillsammans med stadgar och ekonomisk plan. Logga in med hjälp av din e-legitimation. Det är billigare att registrera föreningen i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

Registrera bostadsrättsförening

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Anmälan måste komma in senast sex månader efter att föreningsstämman har beslutat att bilda föreningen. I och med registreringen får bostadsrättsföreningen sitt organisationsnummer. Föreningen får skydd för sitt namn i hela landet.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

Gå till mallar för stadgarna och protokoll på Bolagsverkets webbplats

Du som är ombud med fullmakt och brukar lämna in ärenden åt ekonomiska föreningar kan inte göra det via e-tjänsten. Du har däremot möjlighet att förbereda ett ärende åt en förening. Därefter måste en styrelseledamot skriva under och skicka in ärendet till Bolagsverket.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler föreningen behövs följande uppgifter:

  • namnförslag (ska innehålla "bostadsrättsförening")
  • vilka som ska vara ledamöter och suppleanter
  • vilka som ska vara firmatecknare
  • kontaktuppgifter
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningsstämman.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället registrera föreningen via pappersblankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Nyregistrering (nr 904)

Hur lång tid tar det att registrera föreningen?

Se aktuella handläggningstider för att registrera bostadsrättsförening på Bolagsverkets webbplats

Registrera en ekonomisk plan

Bostadsrättsföreningen får inte upplåta bostadsrätt förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Planen är i första hand till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen.

Hitta intygsgivare på Boverkets webbplats

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du registrera den ekonomiska planen via pappersblankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 914)

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om godkännande för F-skatt

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Registrera föreningen som arbetsgivare

Om medlemmarna ska ta ut lön eller arvode, t ex för styrelsearbete, från bostadsrättsföreningen, måste du registrera föreningen som arbetsgivare. Bostadsrättsföreningen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön eller arvode, som redovisas i en arbetsgivardeklaration, som lämnas in till Skatteverket varje månad.

Från och med januari 2019 gäller nya regler för redovisning i arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.

Nya reglerna på Skatteverkets webbplats

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att föreningen blir godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en bostadsrättsförening, men inte vara styrelseledamot.

Ändrad styrelse

För att anmäla ändringar i en bostadsrättsförening loggar du in med din e-legitimation. Om du sedan tidigare sitter i styrelsen väljer du Min översikt och aktuell förening, sedan Bolagsverkets e-tjänst. Är du ny i styrelsen väljer du först "Sök företag eller förening" och sedan den förening du vill anmäla ändring i. När du valt föreningen väljer du Bolagsverkets e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället anmäla ändringen via pappersblankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett ändringsanmälan (nr 914)

Frågor och svar om bostadsrättsförening

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på vanliga frågor om att driva och bilda bostadsrättsföreningar

Mer om bostadsrättsförening hos Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp