Starta aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta aktiebolag ska du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Därefter skickar du in ett bankintyg utfärdat av din bank, och sen ansöker du om godkännande för F-skatt för bolaget. För att göra det loggar du in i e-tjänsterna här på verksamt.se. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett. Att ansöka om godkännande för F-skatt är gratis.

Du måste ha 25 000 i aktiekapital 

Du måste ha minst 25 000 kronor i aktiekapitalet för att starta ett privat aktiebolag. Det gäller för aktiebolag som bildas efter den 1 januari 2020. Tidigare var beloppet högre. 

Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket. Läs mer om bankintyg på Bolagsverkets webbplats

Skriv en stiftelseurkund och en bolagsordning 

Du måste skriva ett speciellt dokument som beskriver att du beslutar att starta ett aktiebolag.  Det kallas för en stiftelseurkund. Läs på Bolagsverkets webbplats om vad stiftelseurkunden måste innehålla

Aktiebolaget måste också ha en bolagsordning, Det är företagets samling med regler. Läs mer på Bolagsverket om bolagsordning

Registrera aktiebolag hos Bolagsverket

Därefter kan du skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare och inte någon revisor. Företaget får bara ha 25 000 i aktiekapital. Den enkla anmälan innehåller många förbestämda uppgifter och du behöver inte fylla i lika mycket information som i den detaljerade anmälan.  

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka med hjälp av blanketter som finns på Bolagsverkets webbplats

Innan aktiebolaget kan registreras behöver du skicka in ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

Hitta mer information om bankintyg på Bolagsverkets webbplats

Hur lång tid tar det att registrera mitt företag?

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler ett aktiebolag för registrering behövs bland annat följande uppgifter:

 •     namnförslag 
 •     verksamhetsbeskrivning
 •     vilka som ska vara styrelseledamöter, suppleanter
 •     vem som ska vara revisor, om du valt en sådan
 •     uppgifter om hur många aktier varje aktieägare ska ha
 •     priset på aktierna
 •     räkenskapsperiod
 •     vem som är stiftare, det vill säga blir aktieägare i aktiebolaget
 •     adress
 •     kontaktuppgifter
 •     bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

En del av dessa uppgifter ska finnas med i aktiebolagets stiftelseurkund. Andra uppgifter kommer från bolagsordningen. 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du registrera aktiebolaget via en pappersblankett som skickas till Bolagsverket. Här kan du ladda ner Bolagsverkets blanketter och se vilka bilagor du ska skicka med

Bolagsverket skickar ett registreringsbevis när företaget är registrerat. 

Hjälp att välja företagsnamn

Behöver du hjälp att välja företagsnamn? I tjänsten Hjälp att välja företagsnamn hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja namn till ditt företag.

Gå till tjänsten Hjälp att välja företagsnamn

Det här kan du inte registrera i e-tjänsterna

Vissa saker kan du inte registrera i e-tjänsterna:

 • publika aktiebolag, exempelvis börsbolag
 • aktier av olika aktieslag
 • aktiekapital i form av apportegendom, det vill säga andra tillgångar än pengar, exempelvis en bil eller en fastighet
 • aktiekapital i euro.

Istället måste du skicka in en blankett. Hitta blanketter på Bolagsverkets webbplats

Du kan få nej på din anmälan 

Bolagsverket kan besluta att inte registrera ditt företagsnamn. Du kan då välja ett nytt namn eller komplettera din anmälan med annat som gör att företagsnamnet kan registreras.  

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om F-skatt och registrera för moms hos Skatteverket

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt och registrera om aktiebolaget ska betala moms. Vissa av uppgifterna som du redan har angett när du registrerade aktiebolaget följer med till e-tjänsten där du ansöker om F-skatt, till exempel bolagets räkenskapsår. 

Du får bland annat fylla i hur stor vinst du tror att aktiebolaget kommer att ha första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket vilken preliminär skatt som aktiebolaget ska betala. Om aktiebolaget ska registreras för moms får du hjälp att räkna ut aktiebolagets beskattningsunderlag. 

Registrera bolaget som arbetsgivare hos Skatteverket

I stort sett alla aktiebolag ska arbetsgivarregistrera sig eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Aktiebolaget betalar ut lönen. Arbetsgivaravgifter och preliminär skatt (A-skatt) på de anställdas (även ägarens) löner deklareras i arbetsgivardeklarationen och betalas till skattekontot månadsvis. 

Du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se. 

Vad kostar det? 

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. 

Anmäl via blankett

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering via pappersblankett. Skicka blanketten till Skatteverket. 

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Upprätta aktiebok

Styrelsen måste upprätta ett register över bolagets alla aktier och aktieägare, en aktiebok. Aktieboken är offentlig. När en aktie säljs eller någon annan händelse inträffar som påverkar uppgifterna i aktieboken, ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Se mall för aktiebok på Bolagsverkets webbplats

Köpa färdigt aktiebolag 

Du kan också köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Arbetet med att bilda och registrera företaget har då redan gjorts av någon annan. En hel del förändringar måste ändå göras i aktiebolaget du köper. Normalt sett hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta. 

Var noga med att kontrollera att ingen verksamhet har pågått i företaget eftersom eventuella skulder som företaget har följer med till den nya ägaren. Kontrollera också företagets räkenskapsår. De flesta banker och revisionsfirmor förmedlar kontakter med säljare av lagerbolag. 

Om du är under 18 år 

Du som är under 18 år kan inte själv starta eller vara styrelseledamot i ett aktiebolag, men däremot kan du äga aktier i bolaget. 

Läs mer om aktiebolag 

Mer om aktiebolag

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Välj företagsform: aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp