Starta aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta aktiebolag ska du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. När bolaget är registrerat ansöker du om godkännande för F-skatt för bolaget. För att göra det loggar du in i e-tjänsterna här på verksamt.se. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett. Att ansöka om godkännande för F-skatt är gratis.

Du måste skriva ett speciellt dokument som beskriver att du beslutar att starta ett aktiebolag. Det kallas för en stiftelseurkund. 

Läs på Bolagsverkets webbplats om vad stiftelseurkunden måste innehålla 

Aktiebolaget måste också ha en bolagsordning. Det är företagets samling med regler. 

Läs mer på Bolagsverket om bolagsordning 

Du måste ha 25 000 i aktiekapital

Du måste ha minst 25 000 kronor i aktiekapital för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Läs mer om bankintyg på Bolagsverkets webbplats

Du kan också betala aktiekapitalet med egendom, exempelvis en bil eller en fastighet. Det kallas apportegendom. Om du betalar med apportegendom ska en godkänd eller auktoriserad revisor skriva ett yttrande om att egendomen är tillförd bolaget. Det intyget ska du skicka in tillsammans med din anmälan. Om du betalar aktiekapitalet med apportegendom kan du inte skicka in anmälan via vår e-tjänst på verksamt.se utan du måste skicka in anmälan med post. 
 

Registrera aktiebolag hos Bolagsverket

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor. Företaget får bara ha 25 000 i aktiekapital. Den enkla  anmälan innehåller många förbestämda uppgifter och du behöver inte fylla i lika mycket information som i den detaljerade anmälan.  

Om du inte har e-legitimation eller vill betala aktiekapitalet med apportegendom kan du använda blanketter som finns på Bolagsverkets webbplats. 

Blanketter för att registrera aktiebolag  hos Bolagsverket

Hur lång tid tar det att registrera mitt företag?

Om du anmäler ett aktiebolag online och använder mallar, samt om aktiebolaget bara består av fysiska personer, ska Bolagsverket registrera det inom fem arbetsdagar. Är det även juridiska personer som bildar aktiebolaget gäller istället inom tio arbetsdagar. Tiden räknas efter att granskningen är klar och det inte finns några hinder för att registrera aktiebolaget.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler ett aktiebolag för registrering behövs bland annat följande uppgifter:

 •     namnförslag 
 •     verksamhetsbeskrivning
 •     vilka som ska vara styrelseledamöter, suppleanter
 •     vem som ska vara revisor, om du valt en sådan
 •     uppgifter om hur många aktier varje aktieägare ska ha
 •     priset på aktierna
 •     räkenskapsperiod
 •     vem som är stiftare, det vill säga blir aktieägare i aktiebolaget
 •     adress
 •     kontaktuppgifter
 •     bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

En del av dessa uppgifter ska finnas med i aktiebolagets stiftelseurkund. Andra uppgifter kommer från bolagsordningen, och vissa uppgifter ska finnas i anmälan . 

Hjälp att välja företagsnamn

Behöver du hjälp att välja företagsnamn? I tjänsten Hjälp att välja företagsnamn hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja namn till ditt företag.

Gå till tjänsten Hjälp att välja företagsnamn

Du kan få nej på ditt företagsnamn 

Bolagsverket kan besluta att inte registrera ditt företagsnamn. Du kan då välja ett nytt namn eller komplettera din anmälan med annat som gör att företagsnamnet kan registreras. 

Hur du kan överklaga beslut om ditt företagsnamn  

Det här kan du inte registrera i e-tjänsterna

Vissa saker kan du inte registrera i e-tjänsterna:

 • publika aktiebolag
 • aktier av olika aktieslag
 • aktiekapital i form av apportegendom, det vill säga andra tillgångar än pengar, exempelvis en bil eller en fastighet
 • aktiekapital i euro.

Istället måste du skicka in en blankett. Hitta blanketter på Bolagsverkets webbplats 

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. 

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om F-skatt och registrera för moms hos Skatteverket

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt och registrera om aktiebolaget ska betala moms. Vissa av uppgifterna som du redan har angett när du registrerade aktiebolaget följer med till e-tjänsten där du ansöker om F-skatt, till exempel bolagets räkenskapsår. 

Du får bland annat fylla i hur stor vinst du tror att aktiebolaget kommer att ha första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket vilken preliminär skatt som aktiebolaget ska betala. Om aktiebolaget ska registreras för moms får du hjälp att räkna ut aktiebolagets beskattningsunderlag. 

Registrera bolaget som arbetsgivare hos Skatteverket

I stort sett alla aktiebolag ska arbetsgivarregistrera sig eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Aktiebolaget betalar ut lönen. Arbetsgivaravgifter och preliminär skatt (A-skatt) på de anställdas (även ägarens) löner deklareras i arbetsgivardeklarationen och betalas till skattekontot månadsvis. 

Du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se. 

Vad kostar det? 

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. 

Anmäl via blankett

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering via pappersblankett. Skicka blanketten till Skatteverket. 

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Upprätta aktiebok

Styrelsen måste upprätta ett register över bolagets alla aktier och aktieägare, en aktiebok. Aktieboken är offentlig. När en aktie säljs eller någon annan händelse inträffar som påverkar uppgifterna i aktieboken, ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Se mall för aktiebok på Bolagsverkets webbplats

Köpa färdigt aktiebolag 

Du kan också köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Arbetet med att bilda och registrera företaget har då redan gjorts av någon annan. En hel del förändringar måste ändå göras i aktiebolaget du köper. Normalt sett hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta. 

Var noga med att kontrollera att ingen verksamhet har pågått i företaget eftersom eventuella skulder som företaget har följer med till den nya ägaren. Kontrollera också företagets räkenskapsår. De flesta banker och revisionsfirmor förmedlar kontakter med säljare av lagerbolag. 

Om du är under 18 år 

Du som är under 18 år kan inte själv starta (vara stiftare) eller vara styrelseledamot i ett aktiebolag. Däremot kan du äga aktier i bolaget efter att bolaget registrerats. 

Läs mer om aktiebolag 

 

Mer om aktiebolag

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Välj företagsform: aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp