Starta aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta aktiebolag ska du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Därefter skickar du in ett bankintyg utfärdat av din bank, och sen ansöker du om godkännande för F-skatt för bolaget. För att göra det loggar du in i e-tjänsterna här på verksamt.se. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett. Att ansöka om godkännande för F-skatt är gratis.

Från 1 januari 2020 kan du ha 25 000 i aktiekapital

Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från den 1 januari 2020 och framåt.

Registrera aktiebolag

För att kunna registrera aktiebolaget ska du skriftligen besluta att starta aktiebolaget i ett särskilt dokument, stiftelseurkunden. Därefter kan du skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. I och med registreringen får företaget sitt namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet.

Se innehåll för stiftelseurkunden på Bolagsverkets webbplats

När du anmäler ett aktiebolag för registrering i e-tjänsten kan du välja mellan enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan innehåller många förbestämda uppgifter och du behöver inte fylla i lika mycket information.

Innan aktiebolaget kan registreras behöver du skicka in ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

Hitta mer information om bankintyg på Bolagsverkets webbplats

Hur lång tid tar det att registrera mitt företag?

Se aktuella handläggningstider för att registrera aktiebolag på Bolagsverkets webbplats

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler ett aktiebolag för registrering behövs bland annat följande uppgifter:

 •     namnförslag
 •     verksamhetsbeskrivning
 •     vilka som ska vara ledamöter, suppleanter
 •     vem som ska vara revisor, om du valt en sådan
 •     uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
 •     priset på aktierna
 •     räkenskapsperiod
 •     vem som är stiftare
 •     adress
 •     kontaktuppgifter
 •     bankintyg, dvs. intyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

En del av dessa uppgifter kommer från företagets stiftelseurkund som är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Andra uppgifter kommer från bolagsordningen som är företagets samling med regler.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du registrera aktiebolaget via en pappersblankett som skickas till Bolagsverket.

Ladda ner Bolagsverkets blanketter och se vilka bilagor du ska skicka med

Hjälp att välja företagsnamn

Behöver du hjälp att välja företagsnamn? I tjänsten Hjälp att välja företagsnamn hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja namn till ditt företag.

Gå till tjänsten Hjälp att välja företagsnamn

Det här kan du inte registrera i e-tjänsterna

Vissa saker kan du inte registrera i e-tjänsterna, utan istället måste du skicka in en blankett. I e-tjänsterna kan du till exempel inte registrera:

 • publika aktiebolag, exempelvis börsbolag
 • aktier av olika aktieslag
 • aktiekapital i form av apportegendom, det vill säga andra tillgångar än pengar, exempelvis en bil eller en fastighet
 • aktiekapital i euro.

Hitta blanketter på Bolagsverkets webbplats

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Ansök om godkännande för F-skatt

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Vissa av uppgifterna som du har angett i e-tjänsten vid registreringen följer med till e-tjänsten ansökan om godkännande för F-skatt, till exempel bolagets räkenskapsår.

Du får bland annat fylla i hur stor vinst du tror att aktiebolaget kommer att ha första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket vilken preliminär skatt aktiebolaget ska betala. Om aktiebolaget ska registreras för moms får du hjälp att räkna ut aktiebolagets beskattningsunderlag.

Registrera bolaget som arbetsgivare

I stort sett alla aktiebolag ska arbetsgivarregistrera sig eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Aktiebolaget betalar ut lönen. Arbetsgivaravgifter och preliminär skatt (A-skatt) på de anställdas (även ägarens) löner deklareras i arbetsgivardeklarationen och betalas till skattekontot månadsvis.

Från och med januari 2019 gäller nya regler för redovisning i arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad. Du redovisar enkelt i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.

Läs mer om de nya reglerna på Skatteverkets webbplats

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Anmäl via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering via pappersblankett. Blanketten ska skickas till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Upprätta aktiebok

Styrelsen måste upprätta ett register över bolagets alla aktier och aktieägare, en aktiebok. Aktieboken är offentlig. När en aktie säljs eller någon annan händelse inträffar som påverkar uppgifterna i aktieboken, ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Se mall för aktiebok på Bolagsverkets webbplats

Köpa färdigt aktiebolag

Du kan också köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Arbetet med att bilda och registrera företaget har då redan gjorts av någon annan. En hel del förändringar måste ändå göras i aktiebolaget du köper. Normalt sett hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Var noga med att kontrollera att ingen verksamhet har pågått i företaget eftersom eventuella skulder som företaget har följer med till den nye ägaren. Kontrollera också företagets räkenskapsår. De flesta banker och revisionsfirmor förmedlar kontakter med säljare av lagerbolag.

Om du är under 18 år

Du som är under 18 år kan inte själv starta eller vara styrelseledamot i ett aktiebolag, men däremot kan du äga aktier i bolaget.

Frågor och svar om aktiebolag

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att starta aktiebolag

Mer om aktiebolag

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Välj företagsform: aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp