Starta och registrera ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

För att registrera ett företag loggar du in med hjälp av din e-legitimation.

Här kan du registrera:

Registreringsavgiften betalas samtidigt

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. För enskild näringsverksamhet gäller att man kan registrera sig hos Bolagsverket om man vill skydda företagsnamnet. Registreringsavgiften ska alltid betalas till Bolagsverket samtidigt som anmälan skickas in. Avgiftens storlek beror på företagsformen.

Om ett ärende inte registreras på grund av att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Registreringsbevis och registerutdrag

Du hittar en kopia av det senaste registreringsbeviset och registerutdraget på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Behöver du visa upp ett nytt registreringsbevis kan du köpa ett från Bolagsverket.

Köp ett registreringsbevis på Bolagsverkets webbplats

Välj rätt SNI-kod

När du registrerar ditt företag hos Skatteverket ska du ange SNI-koder. En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch.

Hitta SNI-koderna på SCB:s webbplats

Registrera särskilt företagsnamn

Du kan registrera ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet, ett särskilt företagsnamn. Anmälan om särskilt företagsnamn kan göras antingen vid nybildning av företaget eller senare genom en ändringsanmälan.

För att registrera ett särskilt företagsnamn på ett redan registrerat företag loggar du in på Mina sidor och väljer det företag du vill registrera ett särskilt företagsnamn på.

Särskilt företagsnamn på Bolagsverkets webbplats

Vanliga frågor och svar

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Mina sidor

Läs mer om att skaffa e-legitimation på sidan E-legitimation på verksamt.se

Mer om företagsformer

Välj företagsform

Vilken företagsform du väljer beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp