Skydda personuppgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du behandlar personuppgifter i ditt företag, till exempel om du har anställd personal eller ett kundregister, omfattas du av personuppgiftslagen (PuL). Under våren 2018 kommer PuL att ersättas av Dataskyddsförordningen som innebär ganska stora förändringar i förhållande till dagens regler.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt avser en fysisk person som är i livet. Även foton och ljudupptagningar på människor kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

PuL blir Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU, vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad. Dataskyddsförordningen förkortas ibland GDPR (General Data Protection Regulation) och börjar gälla 25 maj.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Mer om att skydda personuppgifter

GDPR-guiden

Är ditt företag redo för de nya dataskyddsreglerna? Svara på nio snabba frågor och få reda på vad just ditt företag behöver göra för att förbereda sig.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp