Använd starka lösenord

Sidan blev senast uppdaterad:

Lösenord är dina nycklar på nätet, det är så du identifierar dig på olika webbsidor och tjänster. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.

För att skydda information som finns på dina digitala enheter samt skydda dina konton för mejl, molntjänster, sociala nätverk och annat måste dina lösenord vara starka. En del leverantörer har egna regler för hur lösenord ska konstrueras. Om det inte finns några regler bör du ändå tänka på att välja ett lösenord med hög säkerhet.

Tips

  • Skapa ett starkt lösenord genom att sätta ihop slumpmässiga ord tillsammans med siffror, specialtecken samt stora och små bokstäver. Lösenordet bör vara långt. Exempelvis ”!karta4TYPur”.
  • Använd olika lösenord till olika tjänster, särskilt viktigt är det att använda ett unikt lösenord till din mejl. 
  • Byt lösenord om du misstänker att någon känner till det.
  • Välj inte lösenord som kan kopplas till dig personligen, som till exempel bilens registreringsnummer eller barnens personnummer.
  • Undvik vanliga ord som ”sommar” eller vanliga bokstavskombinationer som, exempelvis ”qwerty”.
  • Använd en lösenordshanterare om du behöver hålla reda på många lösenord.
  • Ge inte ut koder eller lösenord till någon.
  • Använd tvåfaktorsinloggning för de tjänster som erbjuder detta.
  • Memorera dina lösenord, sätt in lösenordet i en ramsa.

Behöver alla lösenord vara lika starka?

Oavsett om du använder ditt lösenord till exempelvis banktjänster eller mejlkonton bör du fundera över vad det kan få för konsekvenser om lösenordet hamnar i orätta händer. Om ditt lösenord skulle komma på avvägar påverkar det säkerheten för andra system om du har samma lösenord till mer än en tjänst. Det är särskilt viktigt att ha ett säkert och unikt lösenord för mejlkonton. Kan någon komma in i din mejl kan de enkelt hitta fler lösenord som skickats via mejl och då komma åt fler tjänster.

Hantera dina lösenord rätt

Även starka lösenord kan bli osäkra om de inte hanteras på rätt sätt. Hamnar ett lösenord i orätta händer kan det orsaka stor skada. De flesta webbläsare har en funktion för att minnas de lösenord som du matar in. Ta för vana att inte spara lösenord i dina webbläsare. Då kan andra som har tillgång till din dator logga in på tjänster lösenordet sparats för. De flesta webbläsare har en funktion där du kan ta bort sparade lösenord.

Använd tvåfaktorsinloggning och lösenordshanterare

Lösenord som blir kända av obehöriga kan användas utan din vetskap. För att säkerställa att det just är du som har angivit rätt lösenord finns det ibland en möjlighet att kräva en engångskod, även kallad tvåfaktorsinloggning. Det betyder att tjänsten ber om engångskoder som skickas via mejl eller sms till förutbestämda adresser eller att koderna skapas i en särskild app på telefonen. Alla tjänster erbjuder inte detta, men rådet är att du aktiverar funktionen där det går.

För att hantera alla dina lösenord kan du använda en lösenordshanterare. Det är oftast en app till din mobiltelefon, eller ett program till din dator, där du lagrar dina lösenord. Appen och dess innehåll skyddas av ett särskilt lösenord som bör vara mycket starkt. Tänk på det lösenordet som nyckeln till ett nyckelskåp där du förvarar andra nycklar. Lösenordshanterare kan också hjälpa dig att skapa starka lösenord.

Mer om informationssäkerhet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp