Informationssäkerhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer, förändras, förstörs eller inte är åtkomlig. Vanliga hot mot din information är att någon vill komma över ditt lösenord för att därefter kunna använda din identitet på nätet eller dina kortuppgifter för att göra inköp på din bekostnad. Andra vanliga hot är att datorn kraschar eller drabbas av virus.

Här hittar du praktiska råd om vad du bör tänka på, och göra för att skydda  dig själv och ditt företag, men även dina kunder och anställda.

Skydda din information och dina digitala enheter

Den digitala utvecklingen har förändrat stora delar av företagarens vardag. Det finns mängder av olika digitala tjänster för att hantera, lagra och överföra information. Detta skapar både risker och möjligheter som du bör känna till.

En bra grund för ditt företags informationssäkerhet är att du håller isär dina roller som företagare och privatperson. Till exempel bör du ha en dator för företaget och en annan för det privata.

Du behöver också ha koll på vilken information som är viktigast för att ditt företag ska fungera och vilka problem som kan uppstå om någon obehörig kommer åt informationen, om den är felaktig eller om ni på företaget inte kommer åt den. Ni behöver veta vad som är den viktigaste informationen för att kunna välja ett tillräckligt bra skydd.

Skydda din dator, mobiltelefon och dina lösenord

För att inte drabbas av virus eller intrång behöver du veta hur du ska skydda dina digitala enheter. Men minst lika viktigt för hur företagets information kan skyddas är hur du och dina anställda agerar på internet och hur ni exempelvis hanterar mejl, lösenord och inloggning till e-tjänster.

Skydda dina digitala enheter
Starka lösenord

Skydda dig med hjälp av e-tjänster, digital brevlåda och molntjänster

All information som du har om och i ditt företag kallas företagsinformation. Om du går miste om information som är kritiskt för ditt företag kan det få stora konsekvenser för dig. Exempelvis om du förlorar information om dina kunder eller din bokföring.

Skydda din företagsformation

Skydda ditt företag mot kapning

Risken att utsättas för företagskapning är liten. Men för de som drabbas kan konsekvenserna bli stora. Här hittar du tips på hur du skyddar ditt företag och vilka varningssignaler du ska se upp för. 

Skydda ditt företag mot kapning

Skydd av personuppgifter

Om du behandlar personuppgifter i ditt företag, till exempel om du har anställd personal eller ett kundregister, omfattas du av Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för dig som företagare att känna till vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

Lär dig mer om GDPR och att hantera personuppgifter 

Skydda dig mot Id-kapning

Id-kapning betyder att någon har fått tag på personlig information om dig, som till exempel ditt id-kort eller dina bankkortsuppgifter och använder dem. Var alltid försiktig med dina personliga uppgifter och om dokument som innehåller personlig information.

Mer om hur du skyddar din information hos MSB

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp