Skydda ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

I ditt företag finns saker som är värdefulla och som du inte har råd att förlora, till exempel kundregister, dagskassa, lokaler eller andra tillgångar. Men du hanterar också stora mängder information som är viktig att skydda, både för din egen, dina anställda och dina kunders säkerhet. Här får du tips om vad du behöver tänka på.

IT-säkerhet och sanktioner

IT-säkerhet och sanktioner – så påverkas du av Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av invasionen av Ukraina så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Här hittar du som företagare viktig information om rådande exportrestriktioner, IT-säkerhet och hur du kan planera för oförutsedda händelser.

Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod

För att inte drabbas av skadlig kod eller intrång behöver du veta hur du ska skydda dina digitala och uppkopplade enheter. Vi blir allt mer digitaliserade och beroende av tekniken för att verksamheten ska fungera. Att drabbas av avbrott är besvärligt och kan vara kostsamt.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer, förändras, förstörs eller inte är åtkomlig. Här hittar du råd om vad du bör tänka på, och göra för att skydda dig själv och ditt företag.

Skydda dina lösenord

Skydda dina lösenord

Lösenord är dina nycklar på nätet, det är så du identifierar dig på olika webbsidor och tjänster. Med starka lösenord och ett säkert användande kommer du långt.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Till sidans topp