Piratkopiering

Sidan blev senast uppdaterad:

Piratkopiering kan drabba alla företag, både i den fysiska och i den digitala miljön. Ju mer framgångsrik du är som företagare desto större är risken att någon kopierar dina produkter.

Piratkopiering innebär att någon olovligt kopierar dina skyddande immaterialla tillgångar. Till exempel olovlig kopiering av musik och film som är upphovsrättsskyddade eller kopiering av skyddade varor som sedan säljs under skyddade varumärken.

Till sidans topp

Hur skyddar du dig som företagare?

Börja med att registrera dina immateriella rättigheter – till exempel ditt varumärke, patent eller din design  hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Läs mer om hur du kan skydda dig som företagare på PRV:s webbplats

Upphovsrätt kan du inte registrera. Den uppstår automatiskt när du skapar ditt verk.

Om du ska exportera eller producera dina produkter utomlands bör du registrera dina immateriella rättigheter i de aktuella länderna.

Läs mer om immaterialrätt för handel med andra länder på PRV:s webbplats

Ansökan om ingripande i förebyggande syfte

Om du som företagare har registrerade immateriella rättigheter bör du i förebyggande syfte lämna in en ansökan om ingripande till Tullverket. Med hjälp av informationen du lämnar till Tullverket kan de lättare identifiera och stoppa varor som misstänks vara piratkopierade.

Finns det ingen ansökan måste Tullverket först nå dig för att du ska lämna in en sådan innan ärendet kan handläggas. Går det för lång tid innan all formalia är klar kan de misstänkt piratkopierade varorna behöva släppas.

Läs mer om ansökan om ingripande på Tullverkets webbplats

Vad gäller i din bransch?

Här hittar du mer information om upphovsrätt och piratkopiering för vissa branscher:

extjas33

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp