Upphovsrätt – så här fungerar det

Sidan blev senast uppdaterad:

Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. Även källkoden till ett datorprogram skyddas av upphovsrätten.

Vad krävs för upphovsrätt?

Verket ska vara originellt

För upphovsrätt krävs att verket har "verkshöjd", det vill säga att det du skapat når upp till en viss nivå av originalitet. I Sverige går det inte att ansöka om upphovsrättsligt skydd utan rätten uppkommer automatiskt när ett verk kommer till. I Sverige gäller upphovsrätten i 70 år efter upphovspersonens död.

Ekonomiska och ideella rättigheter

Ekonomiska rättigheter

De ekonomiska rättigheterna för verket uppstår alltid hos dig som skapat ett verk, men kan överlåtas till någon annan genom ett avtal. Den som har de ekonomiska rättigheterna till ett verk är den som beslutar om och på vilket sätt verket får användas och spridas. Personen bestämmer till exempel om en låt får användas i en reklamfilm, om en novell ska få publiceras i en novellsamling eller om ett foto får användas till en affisch.

Ideella rättigheter

De ideella rättigheterna innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven om man använder ett verk – den som citerar ur en bok måste ange vem författaren är. Det ska också finnas en respekt för verket; man får inte ändra det eller kränka upphovspersonen.

Även om skyddet för ett alster som omfattas av upphovsrätt uppstår formlöst, det vill säga utan krav på registrering, kan det vara komplicerat att hävda skyddet. Upphovsrätten innehåller många undantag och begränsningar. Inom arbetslivet regleras rätten till upphovsrättsligt skyddade alster av ytterligare lagstiftning och en rad avtal. Det är därför ofta klokt att söka rådgivning exempelvis hos sin branschorganisation innan man gör affärer som kan beröras av upphovsrätt.

Upphovsrätt på PRV:s webbplats

Upphovsrätt inom olika branscher

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp