Patent – så här fungerar det

Sidan blev senast uppdaterad:

Patent- och registreringsverket (PRV) beviljar patent för Sverige, men är även en internationell patentmyndighet. Du kan alltså vända dig till PRV både när du ska söka ett svenskt patent och när du vill skydda din uppfinning i andra länder.

Det här är viktigt att tänka på när du ska söka patent:

  • Håll uppfinningen hemlig tills du lämnat in ansökan.
  • Kontrollera att din uppfinning är ny innan du ska söka patent.
  • Formulera din ansökan så tydligt och fullständigt som möjligt redan från början.
  • En svensk patentansökan avser bara Sverige och du lämnar in den till PRV.
  • Sök vidare inom ett år om du vill ha patent i ytterligare länder.

Det kan vara komplicerat att skriva en korrekt patentansökan på egen hand. Överväg att ta professionell hjälp av ett ombud.

Krav för patent

Nyhet

Din uppfinning ska vara ny, det vill säga inte vara känd när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll på vilket sätt eller var i världen den har blivit känd. För att ta reda på om din uppfinning redan är känd kan du ta hjälp av PRV:s konsultverksamhet InterPat.

PRV:s konsultverksamhet

Uppfinningshöjd

Uppfinningen ska också ha uppfinningshöjd, vilket betyder att den ska skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är kända sedan tidigare.

Industriell tillämpbarhet

Dessutom ska din uppfinning kunna tillgodogöras industriellt. Med det menas att den ska vara något påtagligt som ett föremål eller ett sätt att tillverka något. Den ska också lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Slutligen ska den vara reproducerbar, vilket betyder att det ska bli samma tekniska utfall varje gång uppfinningen används.

Läs mer om villkor för patent hos PRV

Vad kostar det att ansöka om patent?

Det kan vara svårt och krångligt att sätta sig in i patentprocessen och beräkna ditt företags kostnader för patent. Därför har PRV tagit fram fyra kostnadsexempel för dig som är ny inom patentområdet.

Se exempel som belyser kostnader för olika företag och deras patent hos PRV

Patentombud på PRV:s webbplats

Patent i andra länder

Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv söka patent även i andra länder. Om du är säker på att din uppfinning är ny och marknaden inte primärt finns i Sverige kan du göra en europeisk eller internationell ansökan direkt.

Internationellt skydd på PRV:s webbplats

Svensk patentdatabas

I PRV:s e-tjänst Svensk patentdatabas kan du söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.

Gå till Svensk patentdatabas

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp