Design – såhär fungerar det

Sidan blev senast uppdaterad:

En designregistrering skyddar utseendet på din produkt, men inte dess funktion. Om du vill skydda din design i Sverige ansöker du om skydd hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Gör en designansökan på PRV:s webbplats

Om din ansökan blir registrerad får du ett designskydd som gäller i max 25 år. Viktigt att veta är att du har tolv månader på dig att registrera din design hos PRV om den har blivit offentliggjord innan du ansöker om ett designskydd. Det kallas för nyhetsfrist eller grace period.

Krav på design

För att du ska kunna få ett designskydd för utseendet på din produkt behöver den uppfylla vissa krav.

Nyhet

Designen måste vara ny.

Särprägel

Helhetsintrycket måste skilja sig från design som är känd sedan tidigare.

Du tar själv reda på om produkten är unik

Du måste själv undersöka om din design skiljer sig från tidigare känd eller registrerad design.

Sök i PRV:s databaser och register

PRV har också konsulttjänster som hjälper dig att ta reda på om din design är ny, om det finns liknande produkter och vilka dina konkurrenter är.

PRV:s konsulttjänster

Vad kostar det?

Avgifter och betalning för design på PRV:s webbplats

Ett skydd är inte alltid nödvändigt

Det finns en del tillfällen när ett skydd inte behöver vara den bästa lösningen. Har du skapat något som har en väldigt kort livslängd behöver du kanske inte söka ett designskydd eftersom konkurrenterna inte kommer att hinna plagiera dig under den korta tid som produkten efterfrågas.

Internationellt skydd

I många fall kan det vara lämpligt att först ansöka om ett designskydd i Sverige, för att senare, inom ramen för prioritetstiden expandera skyddsområdet till hela EU. På det sättet får du tid att bestämma dig för om du ska söka skydd inom hela EU eller inte.

Att söka designregistrering utanför Sverige på PRV:s webbplats

Designskydd och mönsterskydd

Två ord för samma sak. PRV använder oftast ordet designskydd när de beskriver och informerar. I lagtexter används ordet mönsterskydd. Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak, det vill säga, skydd av en produkts utseende.

Så har andra gjort

Möbeldesigner Johan Lindau på Blå Station berättar hur de resonerar kring att skydda sina produkter.

Läs hela intervjun på Så har andra gjort

Exempel på design

Se exempel på vad som kan designskyddas på PRV:s webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp