Vad är moms?

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen ingår oftast i priset och är därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare ska du däremot deklarera och betala moms.

Sidan innehåller:

  1. Registrera företaget för moms
  2. Betala och redovisa moms
  3. Film: Såhär fungerar moms
  4. Ingen momsplikt om du är under beloppsgränsen
  5. Moms när du säljer varor till utlandet
  6. Moms när du säljer tjänster till utlandet
  7. Omvänd skattskyldighet inom bygg- och skrotbransch

Registrera företaget för moms

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad.

Du anmäler momsregistrering till Skatteverket. I din anmälan ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du använder.

Du kan också anmäla dig för moms genom att skicka in blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Betala och redovisa moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. Du redovisar momsen i en momsdeklaration. När du redovisar och betalar moms till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du ska betala eller få tillbaka. Hur ofta du ska redovisa och betala moms beror på hur stor försäljning du har och hur du valt att registrera dig.

Redovisningsperioder beroende på omsättning
Omsättning Möjliga redovisningsperioder
Högst 1 miljon kr En gång per år, var tredje månad eller varje månad
Högst 40 miljoner kr En gång var tredje månad eller varje månad
Högre än 40 miljoner kr Endast en gång i månaden

Film: Så här fungerar moms

Filmen förklarar vad moms är och hur du som företagare ska redovisa momsen till Skatteverket (längd 3:21 minuter).

Ta del av filmen Så här fungerar moms i textformat

Ingen momsplikt om du är under beloppsgränsen

Om du beräknar att din försäljning inte kommer bli större än 80 000 kronor exklusive moms första beskattningsåret omfattas du automatiskt av momsbefrielse. Är du befriad och bara säljer varor och tjänster inom landet som omfattas av befrielsen ska du inte registrera dig för moms. Befrielsen är frivillig.

Du kan alltid välja att bli momspliktig även om du inte kommer över beloppsgränsen 80 000 kronor.

Befrielse vid försäljning om högst 80 000 kr på Skatteverkets webbplats

Kom ihåg!

När du lägger på moms ska du göra det på hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten, med undantag för eventuell ränta.

För att få göra avdrag för ingående moms måste momsen stå angiven i kronor och procent på kvittot eller fakturan.

Moms när du säljer varor till utlandet

Du ska inte ta ut moms när du säljer och skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land som har ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Istället ska köparen redovisa moms i sitt land. Är köparen däremot inte momsregistrerad ska du ta ut svensk moms.

Du ska inte ta ut moms om du exporterar varor (säljer till ett land utanför EU), oavsett om det är en beskattningsbar person eller en konsument som köper varorna. När du importerar varor (köper från ett land utanför EU) ska du betala moms.

Guide till varuhandel med andra länder på Skatteverkets webbplats

Moms när du säljer tjänster till utlandet

När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms.

För vissa typer av särskilt reglerade tjänster gäller inte huvudreglerna. I vissa fall kan du som säljare bli skyldig att ta ut moms i ett annat land.

Importmoms

Du som är företagare och momsregistrerad i Sverige ska redovisa och betala importmoms till Skatteverket. 

Sälja varor och tjänster på Skatteverkets webbplats

Omvänd skattskyldighet inom bygg- och skrotbransch

Vid försäljning av byggtjänster mellan företag inom byggsektorn gäller omvänd skattskyldighet. Detta innebär att byggföretag inte ska ta ut moms på sina fakturor till andra byggföretag.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn på Skatteverkets webbplats

Mer om moms

Olika momssatser

25, 12 eller 6 procents moms? Vilken momssats gäller för olika varor och tjänster? Vilka branscher är momsfria?

Momsdeklaration

Du ska redovisa din moms genom att skicka in momsdeklaration till Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp