Skatter och avgifter för handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst.

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag. Det kallas för eget uttag.

Räkna ut din skatt

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Så räknas skatten ut

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017).

Exempel skatteuträkning handelsbolag
Bolagets intäkter 1 000 000
Kvar efter skatt = 175 381
- Kostnader - 500 000
= Vinst = 500 000
Enligt ert kompanjonavtal blir din andel av årets vinst 50 %.  
Din andel av vinsten = 250 000
- Schablonavdrag 25 % (avdraget görs eftersom egenavgifterna är avdragsgilla) - 62 500
= Verksamhetens överskott = 187 500
- Grundavdrag (varierar med inkomsten) = 29 200
= Beskattningsbar förvärvsinkomst = 158 300
*Egenavgifter 28,97 %, beräknas på verksamhetens överskott (187 500 x 0,2897) – rabatt (187 500 x 0,075) - 40 253
*Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är utgångspunkt för:  
Kommunalskatt ca 31 % varierar mellan kommunerna (158 200 x 0,31) - 49 072
Eventuell statlig skatt:  
20 % på belopp över 430 200  
25 % på belopp över 625 800  
Statlig skatt därmed 0 kr  
Jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomster) 14 623
Skatter totalt = 74 702
Vinst = 250 000
Skatt - 74 702

Nedsättning av egenavgifter

Om du betalar fulla egenavgifter, och varken är ungdom eller pensionär, kan du få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Maximalt avdrag är 15 000 kr.

Flera faktorer påverkar skatten

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Handelsbolaget ansöker om F-skatt

Handelsbolaget ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Delägarna ansöker om särskild A-skatt

Alla bolagsmän som kommer att ha inkomst från handelsbolaget eller kommanditbolaget måste fylla i en preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket tilldelar då bolagsmännen en debiterad preliminär A-skatt, så kallad SA-skatt. Det är alltså delägarna som ansvarar för att betala in sin andel av handelsbolagets skatt.

Slutlig skatt

Varje delägare redovisar sin andel av vinsten i en bilaga till inkomstdeklarationen. Tillsammans med verksamhetens överskott redovisar bolagsmännen även eventuella avsättningar i form av periodiseringsfond eller räntefördelning. Har du betalat in för mycket i preliminär skatt får du tillbaka det överskjutande beloppet. Har du istället ett underskott kommer du att få betala kvarskatt. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Inbetalning av skatter och avgifter

Varje delägare betalar in sin preliminära skatt på sitt eget skattekonto. Är handelsbolaget registrerat för månadsvis momsinbetalning eller arbetsgivaravgifter skickar Skatteverket varje månad ut moms- och arbetsgivardeklarationer till handelsbolaget. Även om handelsbolaget inte inkomstbeskattas får handelsbolaget ett eget skattekonto. Från det kontot regleras bland annat följande skatter och avgifter:

  • moms
  • arbetsgivaravgifter
  • särskild löneskatt
  • skatt för anställda
  • fastighetsskatt.

Se hur ni betalar in er preliminärskatt på sidan Skatter och avgifter för handelsbolag

Mer om moms

Moms

Normalt redovisas momsen varje månad eller var tredje månad. Endast om bolaget har en momspliktig omsättning på högst 1 000 000 kronor under ett år får bolaget redovisa moms en gång per år.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp