Handelsbolag och kommanditbolag

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst.

Sidan blev senast uppdaterad:

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag. Det kallas för eget uttag.

Till sidans topp

Räkna ut din skatt

Vår skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att beräkna din preliminära företagsskatt. Du kan också använda skattekalkylatorn som ett stöd när du ska räkna ut verksamhetens överskott. Kalkylatorn ger en preliminär bild av din företagsskatt men är inte heltäckande.

Till sidans topp

Så räknas skatten ut

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller 2014.

Exempel skatteuträkning handelsbolag
Bolagets intäkter 1.000.000
Kvar efter skatt =168.991
- Kostnader -500.000
= Vinst =500.000
Enligt ert kompanjonavtal blir din andel av årets vinst 50 %.  
Din andel av vinsten =250.000
- Schablonavdrag 25 % (avdraget görs eftersom egenavgifterna är avdragsgilla) -62.500
= Verksamhetens överskott =187.500
- Grundavdrag (varierar med inkomsten) =29.300
=Beskattningsbar förvärvsinkomst =158.200
*Egenavgifter 28,97 %, beräknas på verksamhetens överskott (187.500 x 0.2897) – rabatt (187.500 x 0,075) -40.254
*Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är utgångspunkt för:  
Kommunalskatt ca 31 % varierar mellan kommunerna (158.200 x 0.31) -49.042
Eventuell statlig skatt:  
20 % på belopp över 433.900  
25 % på belopp över 615.700  
Statlig skatt därmed 0 kr  
Jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomster) 14.324
Skatter totalt =74.972
Vinst =250.000
Skatt -74.972

Sänkt egenavgift från 1 januari 2014  

Egenavgifterna sänks med 2,5 procentenheter från 1 januari 2014. Sänkningen av egenavgifterna görs genom att avdraget vid beräkningen av egenavgifterna höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år. Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Till sidans topp

Flera faktorer påverkar skatten

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Till sidans topp

Handelsbolaget ansöker om F-skatt

Handelsbolaget ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare.

Logga in för att ansöka om godkännande för F-skatt. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket. Skatteverkets blankett för att ansöka om att bli godkänd för F-skatt (SKV 4620)

Till sidans topp

Delägarna ansöker om särskild A-skatt

Alla bolagsmän som kommer att ha inkomst från handelsbolaget eller kommanditbolaget måste fylla i en preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket tilldelar då bolagsmännen en debiterad preliminär A-skatt, så kallad SA-skatt. Det är alltså delägarna som ansvarar för att betala in sin andel av handelsbolagets skatt.

Till sidans topp

Slutlig skatt

Varje delägare redovisar sin andel av vinsten i en bilaga till inkomstdeklarationen. Tillsammans med verksamhetens överskott redovisar bolagsmännen även eventuella avsättningar i form av periodiseringsfond eller räntefördelning.

Har du betalat in för mycket i preliminär skatt får du tillbaka det överskjutande beloppet. Har du istället ett underskott kommer du att få betala kvarskatt. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Till sidans topp

Inbetalning av skatter och avgifter

Varje delägare betalar in sin preliminära skatt på sitt eget skattekonto.

Är handelsbolaget registrerat för månadsvis momsinbetalning eller arbetsgivaravgifter skickar Skatteverket varje månad ut moms- och arbetsgivardeklarationer till handelsbolaget. Även om handelsbolaget inte inkomstbeskattas får handelsbolaget ett eget skattekonto. Från det kontot regleras bland annat följande skatter och avgifter:

  • moms
  • arbetsgivaravgifter
  • särskild löneskatt
  • skatt för anställda
  • fastighetsskatt.

Läs mer och se film om skattekonto.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.

Mer om skatter och avgifter

Skatter och avgifter i drivafasen

I ett handelsbolag skattar delägarna för sina andelar av bolagets vinst. Delägarna betalar in den preliminära skatten varje månad på sina respektive skattekonton.

Moms

Normalt redovisas momsen varje månad eller var tredje månad. Endast om bolaget har en momspliktig omsättning på högst 1 000 000 kronor under ett år får bolaget redovisa moms en gång per år.