Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Sidan blev senast uppdaterad:

Du skattar på vinsten

Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. Du har också rätt att göra ett schablonavdrag för dina egenavgifter. Beroende på hur höga egenavgifter du betalar kan du få avdrag med upp till 25 procent för egenavgifterna. Beloppet som blir kvar av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.

Till sidans topp

Eget uttag

Efter att du betalat egenavgifter (socialavgifter) och kommunalskatt samt eventuell statlig inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens överskott. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott betalar du ingen skatt för egna uttag.

Till sidans topp

Hur mycket får du kvar?

Filmen förklarar på ett snabbt och enkelt sätt hur moms, avdrag för kostnader, skatt och egenavgifter hänger ihop. (Längd 2:36 minuter.)

Till sidans topp

Räkna ut din skatt

Vår skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att beräkna din preliminära företagsskatt. Du kan också använda skattekalkylatorn som ett stöd när du ska räkna ut verksamhetens överskott. Kalkylatorn ger en preliminär bild av din företagsskatt men är inte heltäckande.

Till sidans topp

Så räknas skatten ut

Skatter och avgifter i din enskilda näringsverksamhet baseras på verksamhetens överskott för året. Exemplet nedan gäller för 2014.

Exempel skatteuträkning enskild näringsverksamhet
Intäkter 400 000
-Kostnader -150 000
=Vinst =250 000
-Schablonavdrag 25% (avdraget görs eftersom egenavgifterna är avdragsgilla) -62.500
=Verksamhetens överskott =187.500
-Grundavdrag (varierar med inkomsten) -29.300
=Beskattningsbar förvärvsinkomst =158.200

*Egenavgifterna (socialavgifterna) beräknas på verksamhetens överskott 28,97% (187.500 x 0.2897) – rabatt (187.500 x 0,075)

-40.254

**Den beskattningsbara förvärvsinkomsten beskattas med:
 
Kommunalskatt ca 31% varierar mellan kommunerna (158.200 x 0.31) -49.042
Statlig skatt:  
20% på belopp över 433.900  
25% på belopp över 615.700  
Statlig skatt därmed 0 kr  

Jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomster)

14.324
Skatter totalt =74.972
Vinst =250.000
Skatt -74.972
   

*Egenavgifterna beräknas alltid på verksamhetens överskott.
**Kommunal och statlig skatt beräknas på den beskattningsbara inkomsten, dvs. verksamhetens överskott reducerad med ett grundavdrag.

 

Flera faktorer påverkar skatten

Din slutliga skatt påverkas även av avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning, pensionsförsäkring och minskning av egenavgifterna. Har du även inkomst av tjänst läggs den samman med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Sänkt egenavgift från 1 januari 2014  

Egenavgifterna sänks med 2,5 procentenheter från 1 januari 2014. Sänkningen av egenavgifterna görs genom att avdraget vid beräkningen av egenavgifterna höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.

Till sidans topp

Ansök om att bli godkänd för F-skatt

När du ska starta enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver duett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst.

Logga in för att ansöka om att bli godkänd för F-skatt. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket. Skatteverkets blankett för att ansöka om att bli godkänd för F-skatt (SKV 4620)

Till sidans topp

Du betalar skatten i förväg

Skatten räknas ut preliminärt inför starten när du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Därefter betalar du in skatten månadsvis. Uträkningen baseras på vad du själv anger när du ansöker om F-skatt. I samband med deklarationen görs sedan en jämförelse mellan vad du preliminärt betalat in, och hur ditt faktiska resultat blev. Du får sedan besked om slutgiltig skatt.

Till sidans topp

Du betalar in skatten på ditt skattekonto

Du betalar in skatter och avgifter på ditt skattekonto. Det fungerar som ett vanligt bankkonto där ränta utgår om du har ett överskott. Har du istället ett underskott ska du betala ränta. Har du en e-legitimation kan du betala in skatter och avgifter via internet. Läs mer och se film om skattekonto.

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för anställda redovisas varje månad i en arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut. Ska du redovisa moms varje eller var tredje månad gör du det i momsdeklarationen.

Till sidans topp

Om företaget går bättre eller sämre än väntat

Upptäcker du när du har startat din verksamhet att du tjänar mer eller mindre än vad du angett i din ansökan om att bli godkänd för F-skatt ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. I den preliminära inkomstdeklarationen anger du dina nya inkomstförhållanden. Annars riskerar du till exempel att få betala kvarskatt när den preliminära skatten justeras mot den slutliga skatten. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Till sidans topp

Den slutliga skatten

I samband med din inkomstdeklaration redovisar du företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket justerar därefter din preliminära skatt mot din slutliga skatt. Har du betalat in för mycket i preliminär skatt får du tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än vad du betalat in i preliminär skatt får du istället betala in mellanskillnaden till Skatteverket på ditt skattekonto.

Till sidans topp

Kostnader före företagsstarten

Du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader som du haft samma år och året före företagsstarten. Avdraget gäller sådana kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit sedan verksamheten påbörjats. Det kan exempelvis gälla förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier till ett värde under 22 200 kronor, vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp.

Du har normalt inte rätt att göra avdrag för moms på kostnader du haft innan din första momspliktiga försäljning. Om ditt företag har gjort inköp innan du har börjat med försäljningen måste du kunna visa att företaget är i ett uppbyggnadsskede.

Läs mer och se film om vilka kostnader du kan dra av.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.

Mer om skatter och avgifter

Mer om skatter och avgifter

För dig som driver enskild näringsverksamhet ingår preliminärt beräknad inkomstskatt och egenavgifter i F-skatten.

Moms

Företag som köper och säljer varor och/eller tjänster ska i princip alltid redovisa och betala in moms till Skatteverket.