Skatter och avgifter för enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget. Skatten betalas varje månad med lika stora belopp och stäms av när deklarationen lämnas. Skatten kan ändras under året.

Sidan blev senast uppdaterad:

Film: Hur mycket är dina egna pengar?

Hur mycket får du kvar efter att skatten dragits av? Filmen förklarar på ett snabbt och enkelt sätt hur moms, avdrag för kostnader, skatt och egenavgifter hänger ihop. Om du vill att filmen textas klickar du på knappen CC längst ner till höger i filmens fönster. (Längd 2:36 minuter.)

 

Till sidans topp

Du skattar på vinsten

Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter eftersom du inte vet exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret, innan skatteberäkningen är klar. Beroende på hur höga egenavgifter du betalar kan du få avdrag med upp till 25 procent för egenavgifterna. Beloppet som blir kvar av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.

Till sidans topp

Eget uttag

Efter att du betalat egenavgifter (socialavgifter) och kommunalskatt samt eventuell statlig inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens överskott. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott betalar du ingen skatt för egna uttag.

Till sidans topp

Räkna ut din skatt

Vår skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Gå till vår kalkylator Räkna ut din skatt

Flera faktorer påverkar skatten

Din slutliga skatt påverkas även av avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning, pensionsförsäkring och minskning av egenavgifterna. Har du även inkomst av tjänst läggs den samman med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Nedsättning av egenavgifter

Om du betalar fulla egenavgifter (varken ungdom eller pensionär) kan du få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Maximalt avdrag är 15 000 kr.

Till sidans topp

Ansök om att bli godkänd för F-skatt

När du ska starta enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Till sidans topp

Du betalar skatten i förväg

Skatten räknas ut preliminärt inför starten när du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Därefter betalar du in skatten månadsvis. Uträkningen baseras på vad du själv anger när du ansöker om F-skatt. I samband med deklarationen görs sedan en jämförelse mellan vad du preliminärt betalat in, och hur ditt faktiska resultat blev. Du får sedan besked om slutgiltig skatt.

Till sidans topp

Du betalar in skatten på ditt skattekonto

Du betalar in skatter och avgifter på ditt skattekonto. Det fungerar som ett vanligt bankkonto där ränta utgår om du har ett överskott. Har du istället ett underskott ska du betala ränta. Har du en e-legitimation kan du betala in skatter och avgifter via internet.

Läs mer och se film om skattekonto på sidan Skatter och avgifter

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för anställda redovisas varje månad i en arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut. Ska du redovisa moms varje eller var tredje månad gör du det i momsdeklarationen.

Till sidans topp

Om företaget går bättre eller sämre än väntat

Upptäcker du när du har startat din verksamhet att du tjänar mer eller mindre än vad du angett i din ansökan om att bli godkänd för F-skatt ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. I den preliminära inkomstdeklarationen anger du dina nya inkomstförhållanden. Annars riskerar du till exempel att få betala kvarskatt när den preliminära skatten justeras mot den slutliga skatten. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Läs mer om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Den slutliga skatten

I samband med din inkomstdeklaration redovisar du företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket justerar därefter din preliminära skatt mot din slutliga skatt. Har du betalat in för mycket i preliminär skatt får du tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än vad du betalat in i preliminär skatt får du istället betala in mellanskillnaden till Skatteverket på ditt skattekonto.

Till sidans topp

Kostnader före företagsstarten

Du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader som du haft samma år och året före företagsstarten. Avdraget gäller sådana kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit sedan verksamheten påbörjats. Det kan exempelvis gälla förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier till ett värde under 22 440 kronor (2017), vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp.

Du har normalt inte rätt att göra avdrag för moms på kostnader du haft innan din första momspliktiga försäljning. Om ditt företag har gjort inköp innan du har börjat med försäljningen måste du kunna visa att företaget är i ett uppbyggnadsskede.

Läs mer och se film om vilka kostnader du kan dra av på sidan Avdrag för kostnader

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Mer om skatter och avgifter

Liten skatteskola för enskild firma

Hur fungerar det med skatter, moms och deklaration för dig med enskild firma? Se tre korta filmer som förklarar hur det hänger ihop.

Hur fungerar moms?

Företag som köper och säljer varor och/eller tjänster ska i princip alltid redovisa och betala in moms till Skatteverket.