Skatter och avgifter för ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. De medlemmar som är anställda och får lön från föreningen beskattas på samma sätt som övriga anställda.

Föreningen

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst.

Räkna ut din skatt

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper er att göra en bedömning av hur mycket skatt som föreningen ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Medlemmarna

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt på ersättningen.

Flera faktorer påverkar skatten

Föreningens skatt påverkas till exempel av avsättningar till periodiseringsfond och minskning av arbetsgivaravgifterna. Medlemmarnas skatt påverkas till exempel av fåmansföretagsreglerna, jobbskatteavdrag och avdrag för pensionssparande.

Vinstutdelning

I ekonomiska föreningar kallas vinstutdelning av verksamhetens resultat för överskottsutdelning. Överskottsutdelning kan göras genom gottgörelse eller insatsutdelning. Gottgörelse är den vanligaste formen och innebär att ersättningen till medlemmarna grundas på deras deltagande i verksamheten. Om föreningen räknas som ett fåmansföretag kan utdelning ske enligt särskilda skatteregler för fåmansföretag.

Föreningen ska ansöka om godkännande för F-skatt

En ekonomisk förening ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. De uppgifter som anges i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt föreningen ska betala varje månad. I e-tjänsten kan du också registrera föreningen för moms och arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Om föreningen går bättre eller sämre än väntat

Upptäcker ni när ni har startat er verksamhet att vinsten blir högre eller lägre än vad ni har angett vid ansökan om godkännande för F-skatt ändrar ni det genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Annars riskerar ni att få betala kvarskatt när den preliminära skatten justeras mot den slutliga skatten. Vid mindre skillnader kan ni göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Den slutliga skatten

En ekonomisk förening deklarerar sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Har föreningen betalat in för mycket i preliminär skatt får den tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än den preliminära får föreningen istället betala kvarskatt.

Inbetalning av skatter och avgifter

Föreningen ska varje månad betala in den preliminära skatten till föreningens skattekonto. Arbetsgivaravgifter ska redovisas i den arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut varje månad.

Momsen redovisas normalt varje eller var tredje månad i en momsdeklaration. Endast om föreningen har en omsättning på högst 1 miljon kronor under ett år får den redovisa moms i momsdeklaration en gång per år.

Mer om skatter och avgifter

Skatter och avgifter när du driver ditt företag

Ekonomiska föreningar debiteras preliminär skatt som du betalar in varje månad.

Moms

Du betalar normalt momsen varje månad. Endast om föreningen har en omsättning på högst 1 miljon kronor under ett år får föreningen redovisa och betala moms en gång per år i en momsdeklaration.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp