Skatter och avgifter för aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för den lön som hen fått från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna.

Aktiebolaget ansöker om godkännande för F-skatt

Aktiebolaget ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Räkna ut din skatt

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket inkomstskatt, särskild löneskatt och avkastningsskatt som aktiebolaget ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Vinsten fördelas genom utdelning i aktiebolaget

I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Flera faktorer påverkar skatten

Aktiebolagets skatt påverkas till exempel av avsättningar till periodiseringsfond och nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Ägarens slutliga skatt påverkas till exempel av fåmansföretagsreglerna, jobbskatteavdrag och avdrag för pensionssparande.

Om företaget går bättre eller sämre än väntat

Upptäcker du när du har startat din verksamhet att bolaget tjänar mer eller mindre än vad du har angett i bolagets ansökan om godkännande för F-skatt ändrar du det genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Annars riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt när den preliminära skatten stäms av mot den slutliga skatten. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Den slutliga skatten

Ett aktiebolag deklarerar sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Som delägare i ett aktiebolag lämnar du en bilaga till din inkomstdeklaration där du redogör för din andel i aktiebolaget. Du bör alltid lämna denna bilaga, oavsett om du har fått utdelning på dina andelar under året eller inte.

Har aktiebolaget betalat in för mycket i preliminär skatt får det tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än den preliminära skatten får aktiebolaget istället göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket.

Deklarera som ägare i mindre aktiebolag (fåmansföretag)

Inbetalning av skatter och avgifter

Aktiebolaget ska varje månad betala in den preliminära skatten till företagets skattekonto. Ni ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en arbetsgivardeklaration varje månad. Ni redovisar moms i en momsdeklaration varje månad, var tredje månad eller en gång per år beroende på hur stor omsättning aktiebolaget har och hur ni har valt att registrera det. Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms betalar ni in till företagets skattekonto.

Se hur du betalar in din skatt på sidan Skatter och avgifter för aktiebolag

Momsen redovisas normalt varje eller var tredje månad i en momsdeklaration. Endast om aktiebolaget har en omsättning på högst 1 miljon kronor under ett år får bolaget redovisa moms i momsdeklaration en gång per år.

Kostnader före företagsstarten

Ett aktiebolag blir inte en juridisk person förrän det registrerats hos Bolagsverket. Det betyder att aktiebolaget inte kan göra avdrag för kostnader som uppstått före registreringen.

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra personer eller färre äger så många aktier att de har mer än 50 procent av rösterna i företaget. Delägare som är närstående räknas som en person. Om aktiebolaget är ett fåmansföretag gäller speciella skatteregler. Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler gäller beskattningen av delägarna, inte av själva bolaget. Reglerna finns för att ägare av ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda för sina arbetsinkomster.

Mer om skatter och avgifter

Skatter och avgifter i drivafasen

Aktiebolaget debiteras preliminär skatt som betalas varje månad. Bolaget betalar arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda.

Moms

Företag som köper och säljer varor och/eller tjänster ska i princip alltid redovisa och betala in moms till Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp