Patent

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett patent är en immateriell tillgång som kan ge dig en bättre marknadsposition. Du får ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att du kan slippa priskonkurrens på de marknader där du tar patent.

Rättigheten till ett patent kan köpas, säljas eller licensieras. Ett patent kan också göra det lättare att intressera investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Till sidans topp

Ansök hos PRV

Patent- och registreringsverket (PRV) beviljar patent för Sverige, men är även en internationell patentmyndighet. Du kan alltså vända dig till PRV både när du ska söka ett svenskt patent och när du vill skydda din uppfinning i andra länder.

Gå till PRV:s webbplats

Till sidans topp

Vad krävs för patent?

Uppfinningen ska vara ny

För att du ska kunna få patent på din uppfinning måste den uppfylla vissa krav. Den ska vara ny, det vill säga inte vara känd när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll på vilket sätt eller var i världen den har blivit känd.

För att ta reda på om din uppfinning redan är känd kan du ta hjälp av PRV:s konsultverksamhet InterPat. De söker i internationella databaser och i PRV:s samling av äldre patentskrifter samt en mängd vetenskapliga och tekniska tidskrifter. Granskningen baserar sig på det underlag du lämnat in.

Läs mer om PRV:s konsultverksamhet

Uppfinningen ska ha uppfinningshöjd och kunna tillämpas industriellt

Uppfinningen ska också ha uppfinningshöjd, vilket betyder att den ska skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är kända sedan tidigare. 

Dessutom ska din uppfinning kunna tillgodogöras industriellt. Med det menas att den ska vara något påtagligt som ett föremål eller ett sätt att tillverka något. Den ska också lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Slutligen ska den vara reproducerbar, vilket betyder att det ska bli samma tekniska resultat varje gång uppfinningen används.

Krav för patent

  • Nyhet
  • Uppfinningshöjd
  • Industriell tillämpbarhet

Till sidans topp

Vad kostar det att ansöka om patent?

Det kan vara svårt och krångligt att sätta sig in i patentprocessen och beräkna ett företags kostnader för patent. Därför har PRV tagit fram fyra kostnadsexempel för dig som är ny inom patentområdet.

Se exempel som belyser kostnader för olika företag och deras patent hos PRV

Till sidans topp

Viktigt att tänka på när du ska söka patent

  • Håll uppfinningen hemlig tills du lämnat in ansökan.
  • Kontrollera att din uppfinning är ny innan du ska söka patent.
  • Formulera din ansökan så tydligt och fullständigt som möjligt redan från början.
  • En svensk patentansökan avser bara Sverige och lämnas in till Patent- och registreringsverket.
  • Sök vidare inom ett år om du vill ha patent i ytterligare länder.

Det kan vara komplicerat att skriva en korrekt patentansökan på egen hand. Överväg att ta professionell hjälp av ett ombud.

Läs mer om patentombud på PRV:s webbplats

Till sidans topp

Patent i andra länder

Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv söka patent även i andra länder. Om du är säker på att din uppfinning är ny och marknaden inte primärt finns i Sverige kan du göra en europeisk eller internationell ansökan direkt.

Läs mer på sidan Patent, varumärke, design, upphovsrätt

Till sidans topp

Svensk patentdatabas

I PRV:s e-tjänst Svensk patentdatabas kan du söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.

Gå till Svensk patentdatabas

Mer om patent

Patent, varumärke och design

Du ska betala årsavgifter så länge du vill att patentet ska gälla.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp