Design

Sidan blev senast uppdaterad:

En designregistrering skyddar din produkts utseende och hindrar andra från att utnyttja samma design. Det ger dig viktiga konkurrensfördelar. Med en designregistrering skyddar du din produkts utseende.

Skapa konkurrensfördelar med din design

En designregistrering kan skydda dina investeringar när du utvecklar nya produkter. En designregistrering kan användas till att säkra avkastning på följande sätt:

  • Registreringen ger dig en viktig konkurrensfördel eftersom du får ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
  • Genom att informera om att du har en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel.
  • Du höjer företagets värde, och synliggör det för investerare och ledning.
  • Du har en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och för att ingå försäljnings- och licensavtal med andra.

Läs mer om varför det är bra att registrera din design på PRV:s webbplats

Till sidans topp

Ansök om designskydd

Vill du skydda din design så att ingen kan kopiera den ska du söka ett designskydd.

Läs mer och gör en designansökan på PRV:s webbplats (avser Sverige)

Får du igenom ansökan får du ett designskydd som gäller i max 25 år. Viktigt att veta är att du har tolv månader på dig att registrera din design hos PRV om den har blivit offentliggjord innan du ansöker om ett designskydd. Det kallas för nyhetsfrist eller grace period.

Krav på design

PRV ställer vissa krav för att du ska få ett designskydd. Designen måste vara ny och ha en särprägel. Helhetsintrycket måste skilja sig från design som är känd sedan tidigare.

Du tar själv reda på om produkten är unik

Du måste själv undersöka om din design skiljer sig från tidigare känd och registrerad design eller om den anses vara för enkel.

Sök i PRV:s databaser och register

PRV har också konsulttjänster som hjälper dig att ta reda på om din design är ny, om det finns liknande produkter och vilka dina konkurrenter är.

Läs mer om PRV:s konsulttjänster

Vad kostar det?

Läs om avgifter och betalning för design på PRV:s webbplats

Till sidans topp

Förutsättningar för designskydd

  • Nyhet
  • Särprägel

Till sidans topp

Internationellt skydd

I många fall kan det vara lämpligt att först ansöka om ett designskydd i Sverige, för att senare, inom ramen för prioritetstiden expandera skyddsområdet till hela EU. På det sättet får du tid att bestämma dig för om du ska söka skydd inom hela EU eller inte.

Läs mer om designskydd i andra länder på sidan Patent, varumärke, design, upphovsrätt

Till sidans topp

Ett skydd är inte alltid nödvändigt

Det finns en del tillfällen när ett skydd inte behöver vara den bästa lösningen. Har du skapat något som har en väldigt kort livslängd behöver du kanske inte söka ett designskydd eftersom konkurrenterna inte kommer att hinna plagiera dig under den korta tid som produkten efterfrågas.

Till sidans topp

Designskydd och mönsterskydd

Två ord för samma sak. PRV använder oftast ordet designskydd när de beskriver och informerar. I lagtexter används ordet mönsterskydd. Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak, det vill säga, skydd av en produkts utseende.

Till sidans topp

Exempel på design

Se exempel på vad som kan designskyddas på PRV:s webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp