Piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag, både i den fysiska och i den digitala miljön. Ju mer framgångsrik du är som företagare desto större är risken att någon kopierar dina produkter.

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur skyddar du dig som företagare?

Börja med att registrera dina immateriella rättigheter – till exempel ditt varumärke, patent eller din designRegistreringen gör du hos Patent- och registreringsverket.

Upphovsrätt kan du inte registrera. Den uppstår automatiskt när du skapar ditt verk.

Om du ska exportera eller producera dina produkter utomlands bör du registrera dina immateriella rättigheter i de aktuella länderna. Läs mer om registrering i andra länder.

Ansökan om ingripande i förebyggande syfte

Om du som företagare har registrerade immateriella rättigheter bör du i förebyggande syfte lämna in en ansökan om ingripande till Tullverket. Med hjälp av informationen du lämnar till Tullverket kan de lättare identifiera och stoppa misstänkta intrångsvaror som importeras, exporteras eller passerar genom landet.

Finns det ingen ansökan måste Tullverket först nå dig för att du ska lämna in en sådan innan ärendet kan handläggas. Går det för lång tid innan all formalia är klar kan de misstänkt piratkopierade varorna behöva släppas. Läs mer hos Tullverket om ansökan om ingripande.

Vad gäller i din bransch?

Här hittar du mer information om upphovsrätt och piratkopiering för vissa branscher:

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.