Immateriella tillgångar

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla företag har immateriella tillgångar. De utgör cirka 80 procent av företagets värde, och ofta till och med mer än så. Rätt utnyttjade kan de ge dig ökad lönsamhet i företaget.

Läs informationen på bilden som text

Till sidans topp

Skapa bättre affärer med hjälp av dina immateriella tillgångar

De immateriella tillgångarna kan vara registrerade, som till exempel företagsnamn, varumärke, patent och design, eller icke-registrerade som till exempel företagshemligheter, affärsidéer, kompetens, eller kundregister.

Identifiera och prioritera

Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det. Ett första steg för att öka lönsamheten med hjälp av dina immateriella tillgångar är att identifiera dem. Vilka tillgångar har du och vilka är viktigast för ditt företag? 

Skapa en strategi

När du har identifierat och prioriterat dina tillgångar utvecklar du en strategi och metod för att hantera dem. Vilka ska du till exempel registrera, och vilka ska du hantera som företagshemligheter? En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • användas för att utveckla affärsstrategin
  • skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
  • göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners
  • användas i marknadsföringssammanhang
  • avskräcka konkurrenter.

Kommunicera dina immateriella tillgångar

När du har en strategi på plats kan du börja använda och dra nytta av dina tillgångar. Kom ihåg att kommunicera de tillgångar som du vill öka kännedomen om, både externt till kunder och leverantörer och internt på företaget.

Har ditt företag outnyttjade tillgångar?

Testa ditt företag på Patent- och registreringsverkets webbplats

Lär dig mer om immateriella tillgångar

I PRV-skolan online får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. Skolan tar cirka 2 - 3 timmar i självstudier.

Gå till PRV-skolan

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra har tagit hand om sina immateriella tillgångar och skapat framgångsrika företag.

Hos PRV hittar du inspirerande berättelser

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp