Patent, varumärke, design och upphovsrätt

Sidan blev senast uppdaterad:

Mycket av ett företags värde ligger i de immateriella tillgångarna – till exempel varumärke, patent och design. Vänd dig till Patent- och registreringsverket om du har en idé som är värd att skydda.

Till sidans topp

Vilka immateriella tillgångar har du?

En stor del av ett företags värde finns bland de immateriella tillgångarna. Det kan till exempel vara innovationer, varumärket, avtal, medarbetarnas specialistkompetenser eller affärshemligheter. Med PRVs företagstest får du hjälp att identifiera ditt företags immateriella tillgångar, och tips på hur du kan hantera dem för ökad lönsamhet.

Till Företagstestet på Patent- och registreringsverkets webbplats

Till sidans topp

Fördelar och nackdelar med skydd

Det finns flera fördelar med att skydda företagets produkter:

  • Du får ett skydd för dina egna investeringar.
  • Du blockerar konkurrenter.
  • Du får lättare att locka finansiärer.
  • Patenträttigheterna kan säljas eller licensieras.
  • Bevisbördan vid intrång ligger på intrångsmakaren.

Men det finns några nackdelar som du ska känna till:

  • Uppfinningen måste offentliggöras (patent).
  • Kan du räkna hem de kostnader som skyddet innebär?
  • Blir skyddet tillräckligt bra?
  • Orkar du med att försvara rättigheten?

Till sidans topp

Patent, varumärke och design i andra länder

Planerar du att vara verksam internationellt? Förbered en strategi för hur du bäst skyddar dina immateriella tillgångar på marknader utanför Sverige.

Läs mer om skydd i andra länder på sidan Patent, varumärke, design, upphovsrätt

Till sidans topp

Immateriella tillgångar skapar affärsnytta

Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det.
Läs mer om hur du ökar du din lönsamhet med hjälp av immateriella tillgångar på sidan Immateriella tillgångar

Mer om patent, varumärke och design

Förnyelse av patent, varumärke och design

Du är själv ansvarig för att förnya varumärket hos PRV vart tionde år. Även designskydd behöver förnyas och för patent ska du betala årsavgifter så länge patentet ska gälla.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp