Omvärldsbevaka

Sidan blev senast uppdaterad:

Det händer saker i omvärlden som påverkar ditt företag. Omvärldsbevakning är därför ett bra sätt att ta tillvara på nya möjligheter och att tidigt upptäcka hot.

Olika faktorer i omvärlden påverkar ett företags utveckling och framgång. Exempel på faktorer som kan påverka ditt företag är förändringar hos större kunder eller leverantörer och ändrad lagstiftning. Handlar du med utlandet spelar valutakurser stor roll. Dessutom kan modeströmningar, politik och teknisk utveckling ha betydelse.

Säkert ägnar du dig åt någon typ av mer eller mindre medveten omvärldsbevakning varje dag. Du läser en tidning, pratar med kollegor eller går på en mässa. Att gå ett steg längre och ägna sig åt en mer systematisk omvärldsbevakning kan innebära en avgörande skillnad.

Så fungerar omvärldsbevakning

Börja med att definiera vad som är din viktiga omvärld. Det kan vara kommunen, Sverige, EU eller världen. Det kan också vara din bransch. En modell som är bra att använda som en checklista för att få med kritiska faktorer i företagets omvärld är PEST-modellen. Enligt den ska du titta på:

 • politiska faktorer, till exempel myndigheters agerande, opinionsyttringar, lagar och regelverk
 • ekonomiska faktorer, till exempel kostnader, priser, valutaförändringar, finansieringsmöjligheter och råvaror
 • samhälleliga faktorer, till exempel livsstilar, värderingar, utbildningsnivå och demografi
 • tekniska faktorer, till exempel infrastruktur och IT-utveckling.

Välj rätt informationskällor

 • Välj vilka medier du ska bevaka med omsorg. Det är onödigt dyrt att prenumerera på alla tidningar, nyhetsblad och rapporter som rör din verksamhet. Tänk på att det finns tjänster på Internet där du kan skräddarsy din egen nyhetsbevakning.
 • Använd dig av myndigheters och offentliga organisationers webbplatser. Här finns mycket information att hämta.
 • På nätet hittar du även årsredovisningar, bland annat via Bolagsverkets e-tjänst Näringslivsregistret och flera databaser och upplysningstjänster för kvalificerad finansiell information.
  Bolagsverkets e-tjänst Näringslivsregistret
 • Glöm inte att ha koll på dina konkurrenters hemsidor och att komplettera med vad som skrivs om företagen i fackpress.
 • Vetenskapliga rapporter, uppsatser och examensarbeten kan också finnas gratis på nätet.
 • Andra bra informationskällor är branschorganisationer, personaltidningar, broschyrer, böcker, platsannonser och sociala medier.
 • Ta del av vad kunder, leverantörer, konkurrenter och forskare har att säga. Besök mässor, konferenser och seminarier för att fånga upp trender och nyheter.
 • Tänk också på att engagera dina medarbetare som spanare. Många ögon, öron och hjärnor är en styrka när ni ska fånga upp tidiga signaler på kritiska omvärldsfaktorer.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp