Telemarketing

Sidan blev senast uppdaterad:

Telemarketing innebär att du marknadsför ditt företag med telefonens hjälp. Detta passar inte alla företag men är ett intressant alternativ för många.

Antigen kan du sköta telemarketingen själv, eller så tar du hjälp av ett utomstående företag som specialiserat sig på telemarketing. Fördelen med att själv sköta telemarketingen är att du hela tiden har kontroll över verksamheten och att samtalen kan bli mindre säljinriktade och mer kundvårdande.

Företaget och marknaden

Telemarketing betyder för de flesta människor försäljning per telefon, till exempel av olika slags prenumerationer. Det är kanske också den vanligaste formen av telemarketing. Men du kan också använda telemarketing som marknadsföringsmetod för:

  • inbjudningar
  • besöksbokning för säljare
  • uppföljning av reklamutskick
  • ordermottagning.

Telemarketing måste inte alltid vara direkt säljande. Du kan använda telefonen för:

  • Marknads- eller kundundersökningar, till exempel för att ta reda på hur kunderna uppfattar dina produkter eller företagets image och profil.
  • Kartläggning av tänkbara kunder, köpvanor eller behov av nya produkter.
  • Kundvård.

Kundvård

Kundvård är viktigt. Det är mångfalt dyrare att skaffa en ny kund jämfört med att få gamla kunder att handla igen. Därför är det viktigt för företagets överlevnad att behålla gamla kunder. Ett samtal efter en affär för att kolla om allt fungerar som det ska, är väldigt effektivt. Inte bara för att kunden känner sig uppmärksammad och därigenom blir nöjdare, utan för att det också är ett bra sätt att rätta till eventuella misstag. Det är dessutom ett bra tillfälle att sälja ytterligare något till kunden.

Anlita telemarketingföretag eller ringa själv?

Ska du anlita ett telemarketingföretag eller sköta uppgiften själv? Det beror till stor del på hur många samtal det handlar om, och om du vill och har tid att göra det själv. För många är det också en ekonomisk fråga.

Du kan betala telemarketingföretaget ett fast pris eller provision. Om du betalar provision betalar du normalt efter hur mycket som säljs. Nackdelen med detta är att det kan locka försäljaren att överdriva din produkts egenskaper, vilket kan skada ditt företags image. Med en fast timersättning är det sannolikt att den hetsen försvinner. Men kolla först om telemarketingföretagets säljare har fast lön eller jobbar på provision. Har de provisionslön så får du ändå inga fördelar av att bli debiterad fast pris.

Om du väljer att ringa själv har du mer kontroll över verksamheten och kan sälja och utöva kundvård samtidigt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp