Skyltar och affischer

Sidan blev senast uppdaterad:

När du skyltar och affischerar är målet att på mycket kort tid väcka uppmärksamhet för något speciellt. Det kan vara ett evenemang, en kampanj eller någon produkt.

Du kanske skyltar längs vägarna, i tunnelbanan, på husväggar eller reklampelare. Detta medium passar i princip bara för budskap som kan uppfattas på tiondelar av en sekund, eftersom folk sällan hinner läsa en affisch eller en skylt under någon längre tid. De flesta passerar förbi snabbt i bil eller halvspringande på väg till eller från jobbet eller är försjunkna i sina mobiltelefoner. Ditt budskap måste därför vara både snabbt och enkelt att förstå.

Tumregler för snabbreklam

Din affisch eller skylt har säkert konkurrens från många andra. Det gäller att din är så pass unik att den skiljer sig från mängden. Det finns några få enkla regler att tänka på när du gör den här typen av snabbreklam för att få bästa möjliga effekt.Tänk på att ditt budskap ska vara:

 • kort
 • begripligt
 • slagkraftigt
 • lockande
 • läsbart
 • uppseendeväckande
 • säljande
 • väcka uppmärksamhet

Relevant för din målgrupp

För att uppfylla punkterna ovan med ett minimalt antal bokstäver och tecken kan du tänka på att jobba med:

 • färger
 • bilder
 • ordval
 • symboler och mönster
 • bokstävernas typsnitt och storlek
 • placeringen av skylten eller affischen
 • storleken på skylten eller affischen
 • en serie olika affischer som tillsammans säger något, kan vara bra längs en väg. På så sätt kan du ge ett längre budskap.

Se till att de som uppmärksammar din skylt eller affisch också vet att det är du som skickar budskapet. Visa därför tydligt vem som är avsändare och hur de kan hitta dig. Kanske har du en logotyp som enkelt känns igen?

Tillstånd

Om du vill sätta upp en reklamskylt längs en väg kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Glöm inte att du också måste fråga markägaren om lov.

Välj ditt län och hitta mer information om tillstånd på Länsstyrelsernas webbsida

Lagar och regler om reklamskyltar, Trafikverket

Ofta finns anvisade ställen där du får affischera. Om du vill affischera någon annanstans måste du fråga om lov, till exempel i en butik, på någons husvägg eller på ett café.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp