PR

Sidan blev senast uppdaterad:

PR är en form av marknadsföring som handlar om att få medial uppmärksamhet. Det vill säga att du, ditt företag eller dina produkter blir omskrivna eller omtalade i media på redaktionell (obetald) plats eller i sociala medier. Styrkan i PR är att det inte i vanlig mening är köpt reklam, och upplevs därför ofta som mer trovärdigt.

Vad är PR?

PR (Public Relations) är ett vitt begrepp som omfattar olika åtgärder för att skapa en positiv bild av exempelvis en verksamhet eller en person. Här väljer vi dock att se lite snävare på PR ur ett småföretagarperspektiv. Enkelt förklarat kan man säga att PR är en beprövad form av marknadsföring som handlar om att få medial uppmärksamhet. Det vill säga att du, ditt företag eller dina produkter blir omskrivna eller omtalade i media på redaktionell (obetald) plats. 

Du kan också använda sociala medier för att nå ut med ditt budskap. Att använda verktyg som Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och bloggar är ett effektivt sätt att öka engagemanget och bygga relationer, både med dina kunder och journalister. 

Hög trovärdighet

Till skillnad från reklam är trovärdigheten hög när det gäller resultatet av ett framgångsrikt PR-arbete. Helt enkelt för att det då är någon annan som framhäver ditt företag eller dina produkter. Det är orsaken till att större företag ofta avsätter stora resurser för PR-arbete. Men fördelarna med PR är de samma för det lilla företaget som blir omskrivet i exempelvis lokaltidningen eller på en nischad webbplats.

Billig marknadsföring

Publicitet av detta slag är en billig form av marknadsföring. Den är dock knappast gratis – det tar tid att författa pressmeddelanden och tidningsartiklar och att odla kontakter med pressen. Och det kan krävas många pressmeddelanden och telefonsamtal innan du hittar rätt. Det är också ofta svårt att slå igenom hos redaktioner med PR-arbete, det finns givetvis en skepsis mot nyheter som i alltför hög grad bedöms gynna en part.

Saker som kan intressera

Intressant för medierna, och samtidigt positivt för ditt företag, kan till exempel vara att företaget

  • tagit fram en helt ny och epokgörande produkt
  • vuxit dramatiskt
  • drivs på ett annorlunda sätt
  • har en ideologisk grund
  • bygger nya lokaler
  • sponsrar en idrottsförening, en teateruppsättning eller något annat
  • engagerar sig i humanitära projekt, skänker pengar eller något annat till välgörande ändamål.
  • Tar fram en unik produkt eller sätter en produkt i ny dager.

PR-exempel: Den oklassiska semlan

Ett exempel på en lyckad PR-kampanj är det bageri som i semmeltider tog fram ett helt nytt sätt att äta semlor genom att skapa en "semmel-wrap". Kampanjen var framgångsrik då bageriet tajmade rätt (semlor var på agendan), tog något vedertaget och gjorde nytt av det (en nyhet i en rätt så konservativ kontext som också provocerade genom att utmana traditionerna) och fick ut det via sociala medier. Därifrån plockade redaktioner i media upp nyheten och många konsumenter ville prova detta nya grepp på en klassisk svensk tradition. Och bageriet vann slaget om uppmärksamheten i en tuff konkurrens.

Vad gör du som kan intressera?

Det ska sägas att inte alla företag har förutsättningar för ett framgångsrikt PR-arbete. Det krävs att din verksamhet eller dina produkter sticker ut på något sätt. Så innan du går vidare bör du ställa dig frågan vad du gör som kan intressera en större grupp, åtminstone lokalt. Om inte förutsättningarna finns är det bättre att du avstår och väljer mer direkta marknadsföringsmetoder riktade mot just din målgrupp.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp