Direktreklam (DR)

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan göra direktreklam (DR) både per post och per e-post. DR kan vara ett billigt sätt att nå ut till kunderna.

Direktreklam per post

En av fördelarna med direktreklam är att du kan börja i liten skala. Du kan själv utforma och kopiera upp ett erbjudande och lämna i brevlådor. Du behöver på så vis inte lägga ner tusentals kronor på marknadsföringen.

Du kan också köpa adresser från ett adressföretag, det gäller även för DR via e-post. Företagsadresser kan du välja ut på många olika sätt, till exempel på:

 • postnummer,
 • bransch (SNI-kod),
 • antal anställda,
 • företagsform, eller
 • olika nyckeltal.

Ett bra säljbrev

Ett bra säljbrev är nyckeln till ett bra resultat när du gör direktreklam. Se därför till att säljbrevet ser inbjudande ut och att du har stavat rätt. Men inte minst måste det vara tydligt och enkelt att för mottagaren att förstå vad hen ska göra, känna och tycka.

Utskicket kan bestå av flera delar:

 • ett kuvert som inbjuder till att bli öppnat,
 • en broschyr eller katalog,
 • en beställningskupong och eventuellt svarskuvert, och
 • ett brev.

Peka på de viktigaste fördelarna med din produkt redan i rubriken eller i brevets första stycke, följ direkt upp med de andra fördelarna. Beskriv utförligt vad läsaren kommer att få. Du kan förstärka ditt budskap med uttalanden från andra nöjda kunder, kom ihåg att fråga kunderna innan du använder deras uttalanden.
Avsluta med att repetera dina starkaste säljargument.

Enkelt att beställa

När du utformar ditt reklambrev ska du hela tiden tänka på att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden att svara eller beställa. Det finns mycket som du kan göra för att underlätta för beställaren, till exempel:

 • skicka med en separat svarskupong,
 • ha en tydligt perforerad (avrivningsbar) svarskupong. Utöver kupongen  eller istället för kupongen  skriver du stort och tydligt in en webbadress (URL) till erbjudandet om mottagaren hellre vill göra sin beställning på nätet.
 • svarspost med porto-betalt-ruta,
 • ytterligare svarskupong i medföljande katalog eller liknande,
 • "nödutgångar" på kupongen så att kunden inte behöver köpa utan bara visa intresse (nej tack, men skicka/mejla mig gärna en gratis katalog).

e-DR

Du bör tänka på samma sätt vid utformande av e-DR som vid utformning av postal DR, t.ex. se till att själva innehållet i ditt utskick ser inbjudande ut och att du stavat rätt. Nyckeln till framgångsrik e-DR är att skapa en ämnesrad som sticker ut och lockar mottagaren att öppna mejlet.

Vid e-DR kan mottagaren svara genast  se därför till du är tillgänglig för att besvara responsen. Det kan handla om mer information, eller kanske en beställning.

Fördelar jämfört med postal DR

En uppenbar fördel med e-DR jämfört med postal DR är att distributionskostnaden är mycket lägre. Du når betydligt fler för samma pengar (i varje fall om du inte behöver köpa adresserna). Vid mindre utskick kan du använda ditt eget e-postprogram och kostnaden blir då i princip endast din tid. Vid större utskick kan du behöva ett speciellt program eller anlita ett företag som är specialiserat på e-postdistribution. Det är dock förenat med vissa kostnader. Med e-post når du ut till kunderna direkt och kan få en väldigt snabb respons. En ytterligare fördel är naturligtvis en minskad miljöpåverkan.

Nackdelar jämfört med postal DR

Den största nackdelen med e-DR är att svarsfrekvensen ofta är väldigt låg jämfört med postal DR. I det fall du använder adresser från ditt eget kundregister bör du dock väga detta mot den lägre utskickskostnaden. Du har alltså "råd med" en lägre svarsfrekvens. Om du däremot köper e-postadresser, som oftast är dyrare än fysiska adresser, blir förutsättningarna annorlunda. Då kan totalkostnaden till och med bli högre än vid postal DR.

Många tycker fortfarande att e-DR är störande utskick (spam) och säger nej till fortsatta utskick. Det är därför extra viktigt att du riktar rätt budskap till rätt målgrupp. Fall inte för frestelsen att göra massutskick bara för att du har möjlighet!

Hybrid

I stället för att ha ett rent reklambudskap i dina e-DR kan du göra en hybrid mellan ett reklambrev och nyhetsbrev. Det innebär att du blandar matnyttiga artiklar med erbjudanden. En variant är att du har ett tema för utskicket, till exempel "Att tänka på när du lämnar en offert" där du dels tipsar om hur man vinner affären och dels erbjuder en mall som hjälper mottagaren att skriva säljande offerter. Detta kan vara ett sätt att öka öppningsfrekvensen och samtidigt höja värdet på dina e-postutskick så att mottagaren kan tänka sig att ta emot dem även i fortsättningen.

Tips

 • Upprepa ditt utskick på exakt samma sätt eller med ett något annorlunda innehåll några veckor efter det första utskicket.
 • Framhäv specialerbjudanden!
 • Locka till köp med en snabbhetspremie som passar din målgrupp. Tänk på att premien måste vara lätt att lagra, packa, skicka och beskriva. Det kan vara en klar fördel att visa premien i bild på utskicket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp