Marknadsföring i andra länder

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid marknadsföring i andra länder bör du ta hänsyn till nationella regler och normer men även till språk och kultur. Budskapet i marknadsföringen kan uppfattas olika i olika länder.

En annan marknad

På en ny marknad kan ditt varumärke och dina erbjudanden uppfattas på ett annat sätt än på hemmamarknaden. När du marknadsför dina produkter mot en annan marknad bör du därför se över ditt varumärke och dina erbjudanden. Ju mer lokalt anpassad du framstår på den nya marknaden, desto enklare bör du kunna nå dina nya kunder. 

Det kan också finnas skillnader i hur din marknadsföring uppfattas. Även om det finns ett behov av din produkt på den nya marknaden är det inte säkert att vare sig budskapet eller marknadsföringsåtgärden ska utformas på samma sätt som på hemmamarknaden. På en annan marknad kan färger, ordval, förpackning och symboler ha en helt annan innebörd och effekt än på hemmamarknaden.

Kunskap om marknaden

Även om du läser på kan det vara svårt att verkligen förstå den nya marknaden. Det kan därför vara värdefullt att anställa någon från etableringslandet som hjälper till med eller helt sköter marknadsföringen och försäljningen. De förstår kunden, köpmönster och beslutsprocessen bättre än den som kommer från ett annat land.

Om den nya marknaden finns i en annan del av världen med annan kultur, religion och normer behöver du ha kunskap om allt från högtider till vad som är politiskt korrekt. Att göra samma slags kampanjer på den nya marknaden och med samma innehåll som du gör i Sverige, kan bli väldigt fel. Det är också en anledning till att du bör ta hjälp med marknadsföringen på plats av någon som kan marknaden. Då får du förmodligen ett bättre resultat.

Affärsmöjligheter och affärskulturer inom olika marknader på Business Swedens webbplats

Internationella Handelskammaren (ICC)

Många företag världen över följer de regler för reklam och marknadskommunikation som ICC har utgett. ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag i alla storlekar och alla branscher. Organisationen är ledande normgivare och säkerställer att reklam är hederlig, laglig, pålitlig och fri från stötande inslag. ICC:s regler är inte bindande men den som bryter mot reglerna kan dock utsättas för negativ publicitet.

ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation

Lagstiftning

Vid marknadsföring från ett land till ett annat, bör du som företagare ta reda på vilka regler som ska tillämpas. I grunden finns det två alternativ – antingen gäller reglerna i ursprungslandet, eller så gäller reglerna i mottagarlandet. Vilken nationell lagstiftning som ska gälla i ett visst fall är däremot en komplicerad fråga.

Det kan vara bra att ta hjälp av någon som kan bedöma det rättsliga läget med hänsyn till vilket land marknadsföringen riktar sig till och till vilken bransch. 

Att ingå avtal med någon i ett annat land

Business Sweden

Business Sweden är ett organ som ska underlätta för svenska företag att växa internationellt. De erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd inför din utlandsetablering. Tillsammans med Business Sweden kan du undersöka dina möjligheter till expansion och få hjälp att ta fram en strategi som hjälper dig vid såväl inträdandet som etableringen på den aktuella marknaden.

Business Swedens webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp