Målgrupper

Din målgrupp är de privatpersoner, företag eller organisationer som du tror har störst behov av dina produkter eller tjänster. Det är den gruppen du ska rikta dig till med din marknadsföring.

Sidan blev senast uppdaterad:

Inom marknadsföring är målgrupp ett nyckelord. Varje marknadsföringskampanj bör ha målgruppen som utgångspunkt. Målgruppen kan definieras som de personer eller företag vars problem du löser med din affärsidé/dina produkter.

Till sidans topp

Selektering

Marknaden består teoretiskt sett av alla människor och företag på jorden. Men naturligtvis måste du välja ut en mindre, mer relevant kundgrupp. Man talar om selektering. För ett litet nystartat företag kan det vara bra att selektera hårt i början för att senare kunna utvidga kundkretsen.

Selekteringen gör du utifrån vilka du bedömer har störst behov av din produkt. Här är några exempel på faktorer att göra selekteringar utifrån:

 • geografiskt, det vill säga efter postnummer eller land
 • företag, kommuner, organisationer eller privatpersoner
 • efter inkomst
 • efter bransch eller yrke
 • efter företagsform
 • efter företagsstorlek
 • efter ägarförhållanden i företaget
 • efter ålder
 • efter kön
 • efter intresse (vanligast vid marknadsföring i sociala medier)
 • efter tidigare köpbeteende.

För att undersöka hur stor din målgrupp är kan du använda dig av olika källor, som exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB) eller medlems- och branschorganisationer.

Läs mer på SCB:s webbplats

Exempel på selektering

Säljer du fyrhjulingar (ATV) gör du förmodligen bedömningen att personer eller företag på landsbygden har ett större behov än personer eller företag i storstäder. Därför börjar du med att göra en geografisk selektering (landsbygd). Du konstaterar att en överväldigande majoritet av de registrerade ägarna till fyrhjulingar är män mellan 26 och 59 år. Du förfinar därför din selektering med kön (män) och ålder (26–59 år).

Dina fyrhjulingar tillhör den exklusivare sorten och ligger i det översta prisspannet varför du väljer att göra ytterligare en selektering utifrån inkomst (höginkomsttagare).

Genom att selektera utifrån bedömningar och fakta har du nu formulerat en målgrupp för din marknadsföring. Din målgrupp är män mellan 26 och 59 år boende på landsbygden och med en hög inkomst. Även om den selektering du gjort verkar rimlig och bra bör du testa även andra selekteringar och jämföra utfallen.

Till sidans topp

Ibland är kunden någon annan

Tänk på att det inte alltid är den som använder dina produkter som är din målgrupp i första hand. Säljer du exempelvis leksaker är barnen användare, men det är deras föräldrar som gör inköpen och därmed är din målgrupp.

I ett företag är det löneadministratören som använder löneprogrammet medan det ofta är företagsledaren eller inköpschefen som är målgrupp för din marknadsföring. Detta är viktigt att känna till då det bör ha betydelse för vilka argument du ska lyfta fram i din marknadsföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.