Din marknad

Sidan blev senast uppdaterad:

Din marknad består i första hand av dina potentiella kunder och dina blivande konkurrenter. Lär känna dem ordentligt innan du planerar din marknadsföring - de utgör och påverkar din marknad. Ju mer du vet, desto mer effektiv kommer din marknadsföring att vara.

Gör en marknadsundersökning

De flesta som startar företag har en idé om vad de vill erbjuda, men är osäkra på om den kommer att fungera. Det är svårt att på förhand veta om det finns tillräcklig efterfrågan på marknaden.

En marknadsundersökning kan hjälpa till att besvara tre viktiga frågor:

  • Finns det tillräckligt många kunder?
  • Har de ett behov av och ser de nyttan i det som du ska sälja?
  • Hur ser konkurrensen ut?

En marknadsundersökning kan vara mer eller mindre omfattande. Omfattningen beror på vad undersökningen gäller, hur pass säkert resultat du vill ha och hur mycket tid och pengar du vill satsa på undersökningen.

Vilka är dina potentiella kunder?

Inte ens IKEA, Volvo och andra mycket framgångsrika företag vänder sig till alla utan har en utvald målgrupp de riktar in sig mot. Naturligtvis måste även du välja ut en mindre kundgrupp, så kallad selektering. För ett litet nystartat företag kan det vara bra att selektera hårt i början för att senare kunna utvidga kundkretsen när rörelsen kommit på fötter.

Hitta dina målgrupper

Vad vill kunderna ha?

Ett grundläggande tips att försöka utgå från att du ska lösa ett problem hos dina kunder, inte att du ska sälja en viss produkt.

  • Vem är det som upplever problemet? Svaret är dina kunder/din målgrupp.
  • Vad är problemet? Svaret kan kallas dina kunders behov.
  • Hur löser du problemet? Svaret är dina produkter/tjänster.
  • Hur når lösningen kunderna? Svaret är distributionskanalerna.
  • Hur får målgruppen veta att du har lösningen på deras problem? Svaret är marknadsföringskanalerna.

För att ta reda på vad kunderna vill ha kan du genomföra intervjuer med människor ur din målgrupp. Intervjuerna kan du göra via telefon, internet eller personligen. Förklara för potentiella kunder varför du vill ha information och ställ helst frågor som är öppna, det vill säga undvik frågor som går att besvara med ett enkelt ja eller nej.

Vad gör dina konkurrenter?

Genom informationen från dina potentiella kunder får du ledtrådar om vilka de ser som alternativ till dig. Undersök dessa närmare. Vad gör de bra? Vad gör de mindre bra? Besök deras webbplats, googla dem, försök att följa hur de marknadsför sig och fundera sedan på hur du kan särskilja dig från dem.

Kan du erbjuda kunderna något som inte redan finns? Försök vara så konkret som möjligt.

Positionering

När du vet vilka dina kunder är och vilka konkurrenter du har, ska du satsa på att positionera dig på marknaden genom att erbjuda kunderna något speciellt. Här är det viktigt att försöka hitta en så unik position som möjligt för att vara så tydlig som möjligt i kundernas ögon. Till exempel kan det handla om en vara som är billigare än konkurrenternas. Eller något annat som kunderna efterfrågar, men som konkurrenterna inte kan erbjuda. För att sedan behålla din position på marknaden är det viktigt att du fortsätter bevaka din marknad så ofta som möjligt.

Omvärldsbevaka din marknad

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp