Din marknad

Lär känna dina potentiella kunder och dina blivande konkurrenter - de utgör och påverkar din marknad.

Sidan blev senast uppdaterad:

Gör en marknadsundersökning

De flesta som startar företag har en idé om vad de vill erbjuda, men är osäkra på om den verkligen går att genomföra. Det är svårt att på förhand veta hur företaget kommer att klara sig.

En marknadsundersökning kan hjälpa till att besvara tre stora frågor:

  • Finns det tillräckligt många kunder?
  • Har de ett behov av och ser de nyttan i det som du ska sälja?
  • Hur ser konkurrensen ut?

En marknadsundersökning kan vara mer eller mindre omfattande, det beror på vad undersökningen gäller, hur pass säkert resultat du vill ha och hur mycket tid och pengar du vill satsa på undersökningen.

Till sidans topp

Vilka är dina potentiella kunder?

Marknaden består teoretiskt sett av alla människor och företag på jorden. Men naturligtvis måste du välja ut en mindre kundgrupp, så kallad selektering. För ett litet nystartat företag kan det vara bra att selektera hårt i början för att senare kunna utvidga kundkretsen. Läs mer om målgrupper.

Till sidans topp

Vad vill kunderna ha?

Försök att utgå från att du ska lösa ett problem, inte att du ska sälja en viss produkt.

  • Vem är det som har problemet? Svaret är dina kunder/din målgrupp.
  • Vad är problemet? Svaret kan kallas dina kunders behov.
  • Hur löser du problemet? Svaret är dina produkter/tjänster.
  • Hur når lösningen kunderna? Svaret är distributionskanalerna.
  • Hur får målgruppen veta att du har lösningen på deras problem? Svaret är marknadsföringskanalerna.

För att ta reda vad kunderna vill ha kan du genomföra intervjuer med människor ur din målgrupp, via telefon, internet eller personligen. Förklara för potentiella kunder varför du vill ha information och ställ helst frågor som är öppna, det vill säga undvik frågor som går att besvara med ett enkelt ja eller nej.

Till sidans topp

Vad gör dina konkurrenter?

Genom informationen från dina potentiella kunder får du ledtrådar om vilka de ser som alternativ till dig. Undersök dessa närmare. Besök deras webbplats, sök på dem i dagspress och se om något skrivits om dem, försök att följa hur de marknadsför sig och fundera sedan på hur du kan särskilja dig från dem.

Kan du erbjuda kunderna något som inte redan finns? Försök vara så konkret som möjligt.

Till sidans topp

Positionering

När du vet vilka dina kunder är och vilka konkurrenter du har, ska du satsa på att positionera dig på marknaden genom att erbjuda kunderna något speciellt. Till exempel kan det handla om en vara som är billigare än konkurrenternas. Eller något annat som kunderna efterfrågar, men som konkurrenterna inte kan erbjuda. För att behålla din position på marknaden är det viktigt att du fortsätter bevaka din marknad.  Läs mer om omvärldsbevakning.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.