Marknadsföring av ditt företag

Marknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag och att bygga relationer. Det handlar också om hur ditt företag uppfattas. Lär känna dina kunder och konkurrenter och gör en plan för din marknadsföring. Mycket kan du göra med relativt små resurser och eget arbete.

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som företagare är marknadsföringen viktig. Det är något du måste arbeta aktivt med hela tiden, både inför starten och när företaget har kommit igång. Du måste hitta olika sätt att tala om för kunderna att du finns så att de kan välja just din vara eller tjänst

Till sidans topp

Lös kundens problem

En av nycklarna till att bli framgångsrik är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut med information om dina erbjudanden. Hur du gör det på bästa sätt kan skilja sig från bransch till bransch.

Läs mer på sidan Målgrupper

Till sidans topp

Gör din vara eller tjänst köpbar

Lyssna på Venture Cups podcast där Britt-Marie Ahrnell berättar om vikten av att låta kunden komma till tals och ge sin syn på hur försäljning bör gå till. Du får handfasta tips om hur du slutar sälja och istället gör din vara eller tjänst köpbar.

Till sidans topp

Gör en marknadsplan

Marknadsplanen beskriver företagets marknadsföring, försäljningsmål och vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar att genomföra för att nå dessa mål.

Dina funderingar behöver inte ta formen av ett skriftligt dokument om du inte vill, utan det handlar främst om att tänka igenom vem som är din kund, vad just du kan erbjuda och hur du ska nå ut till målgruppen.

En marknadsplan i sju steg

  1. Vad är det du vill sälja och vilka tror du är intresserade av att köpa? Vad har dina potentiella kunder gemensamt? Hur vill du att ditt företag ska uppfattas?
  2. Gör en omvärldsanalys. Lär dig mer om branschen och hur marknaden för dina produkter ser ut.
  3. Definiera din målgrupp. Var så konkret som möjligt!
  4. Vad erbjuder du? Vad vill du att kunderna ska förknippa med dig? Hur ska du särskilja dig från andra?
  5. Formulera dina mål. Vad vill du uppnå på lång sikt och vad vill du uppnå nästa månad? Var konkret, målen ska vara mätbara.
  6. Utforma strategier. När du bestämt dig för vilken profil ditt företag ska ha och vilka dina kunder är kan du planera in konkreta marknadsföringsaktiviteter.
  7. Följ upp och justera. Följ upp dina marknadsföringsaktiviteter så att du ser vad som ger bäst resultat. På så vis kan du lära dig och bli bättre hela tiden.

Till sidans topp

Frågor och svar om marknadsföring

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på vanliga frågor om marknadsföring

Till sidans topp

Arbetar du med dataspel eller mode och design?

I så fall finns det specifika marknadsföringssidor för just din bransch.

Läs mer om marknadsföring av mode och design på sidan Marknadsföra och sälja

Läs mer om marknadsföring av dataspel på sidan Marknadsföring

Till sidans topp

Hanterar du personuppgifter?

Om du behandlar personuppgifter i ditt företag, till exempel om du har anställd personal eller ett kundregister, omfattas du av Personuppgiftslagen (PuL).

Läs mer om vad personuppgifter är och vad det innebär att hantera dem på sidan Hantera personuppgifter

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.