Skillnad företagsnamn och varumärke

Sidan blev senast uppdaterad:

Infografen "Företagsnamn och varumärke" i textversion.

Företagsnamn och varumärke

Alla företag har ett företagsnamn, många har också ett eller flera varumärken. Men vad är egentligen skillnaden?

Ett företagsnamn är ett kännetecken för företaget och företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag.

Ett varumärke är ett kännetecken för ett företags tjänster eller produkter, och behöver inte vara detsamma som företagsnamnet.

Företagsnamn

Hur skyddas företagsnamnet?

För enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får skydd i hela landet.

Ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat för företaget.

Exempel på företagsnamn

 • Bokstavskombination + verksamhetsord: CK cykelverkstad
 • Fantasiord: Cajin
 • Fantasiord + verksamhetsord: Cajin finans
 • Personnamn + verksamhetsord: Bo Alms snickeri
 • Geografiska namn + verksamhetsord: Sundsvalls bowling.  

Ett företagsnamn får inte

 • bara beskriva verksamheten, exempelvis Cykelverkstad
 • kunna förväxlas med något annat företagsnamn eller varumärke
 • ge sken av att vara en domänadress
 • innehålla ord som antyder en annan företagsform, exempelvis får inte en enskild näringsverksamhet innehålla förkortningen AB
 • innehålla ett ord som antyder en annan verksamhet än den som företaget bedriver, exempelvis ska ett företag vars företagsnamn innehåller ordet veterinär bedriva just veterinärverksamhet.

Företagsnamn registreras hos Bolagsverket.

Varumärke

Vad kan varumärket innehålla?

 • ett eller flera ord
 • en grafisk symbol
 • formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning
 • ljud och melodier.

Fördelar att registrera varumärke

Att registrera ett varumärke har många fördelar. Det ger dig ensamrätt till varumärket, kan öka värdet på ditt företag och en tydligare position på marknaden kan leda till bättre affärer.

Vad betyder symbolerna?

™ Varumärke

TM-symbolen används för att visa att till exempel ett ord eller en figur används som kännetecken för en näringsidkare. Användning av ™symbolen saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat

R-symbolen används för att visa att ett varumärke är registrerat som varumärke. Användandet saknar rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av ®symbolen om varumärket inte är registrerat.

Varumärken registreras hos PRV (Patent- och registreringsverket).

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp