Skapa bättre affärer med hjälp av dina immateriella tillgångar

Sidan blev senast uppdaterad:

De immateriella tillgångarna utgör cirka 80 procent av företagets värde, och ofta till och med mer än så. Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har ofta högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det.

Genom att ta patent kan du skapa bättre affärer. Det kan ge dig en bättre marknadsposition. 

Ett patent ger dig ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning, alltså en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att du kan slippa priskonkurrens på de marknader där du tar patent. Rättigheten kan köpas, säljas eller licensieras. Ett patent kan också göra det lättare att intressera investerare, och underlätta om du vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Läs mer om varför det är bra att söka patent hos PRV

 

Skapa bättre affärer med ditt varumärke. Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång och är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende.

Skapa ett starkt varumärke genom att skydda och registrera det. På så sätt hindrar du andra från att använda sig av varumärket.

Om du har ett registrerat skydd kan du sälja eller licensiera ut ditt varumärke. Varumärkesskyddet kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartner. Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och med mer än en maskinpark eller produktionsanläggning. Ett skyddat varumärke kan alltså höja värdet på ditt företag.

Läs mer om varför det är bra att registrera varumärke hos PRV

 

Skapa bättre affärer med din design. En designregistrering kan skydda dina investeringar när du utvecklar nya produkter. 

Registreringen kan användas till att säkra avkastning på flera sätt:

1. Registreringen ger dig en viktig konkurrensfördel eftersom du får ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
2. Om du skulle hamna i konflikt för att någon kopierar din design är det lättare att bevisa att den är din.
3. Genom att informera om att du har en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel.
4. Du har en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och för att ingå försäljnings- och licensavtal med andra.

Läs mer om varför det är bra att registrera din design hos PRV

 

Skapa bättre affärer med upphovsrätt. Det finns olika vägar att gå om du vill tjäna pengar på ditt upphovsrättsligt skyddade verk.

1. Använda ditt verk själv och använda upphovsrätten till att hålla konkurrenter på avstånd och på så sätt tjäna pengar.
2. Låta en annan aktör använda ditt verk och ge dig ersättning. Då krävs ofta ett licensavtal.
3. Upplåta del av eller sälja rättigheten helt och hållet till någon annan som i sin tur kommersialiserar ditt verk.

Läs mer om upphovsrätt hos PRV

 

Ta hjälp på vägen

Hos PRV hittar du kundsupport, utbildningar och företagsfrämjare. 

PRV:s kundsupport
PRV:s utbildningar
PRV:s lista på företagsfrämjare

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra har tagit hand om sina immateriella tillgångar och skapat framgångsrika företag.

Hos PRV hittar du inspirerande berättelser

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp