Lönsamhet för hållbart företagande

Sidan blev senast uppdaterad:

Hållbarhet för ett företag handlar i grunden om att förstå hur du tjänar pengar långsiktigt. Vinst och lönsamhet är en förutsättning för att du ska kunna ha kraft och resurser att driva förändring och göra investeringar. Men det bör inte ske på bekostnad av anställda, kunder, miljö eller samhället i stort.

Du behöver skapa lönsamhet på ett hållbart sätt för att få behålla din trovärdighet eftersom kundkrav, konsumenters medvetenhet och lagkrav kommer att öka framöver.

Att öka lönsamheten i ditt företag genom att dra in på kostnader är hållbart om det handlar om fysiska resurser som till exempel att spara el eller råvaror. Att öka lönsamheten kan även vara att göra långsiktiga investeringar som till exempel att investera i elfordon, energieffektiva maskiner eller installera solpaneler.

Guide för energieffektiva företag

Ta hjälp av Energimyndighetens guide för företag som vill bli mer energieffektiva. Med hjälp av den kan du göra kloka val för att effektivisera företagets energianvändning. 

Guide för energieffektiva företag (energimyndigheten.se)

Att stärka sin lönsamhet kan i detta sammanhang också handla om att utveckla en produkt eller tjänst som på ett nytt och mer hållbart sätt möter kundernas behov.

Att utbilda sin personal till att bli mer medvetna om sina val inom arbetsrollen kan både stärka personens självkännedom och prestation. 

Frågor att fundera över

  • Vad kan du göra för att ditt företag ska använda resurser mer effektivt?
  • Finns det behov att utveckla mer hållbara produkter eller tjänster i din bransch som på ett bättre sätt möter kundernas behov?
  • Kan du ta ett högre pris för din produkt om du förtydligar värdet som kunden får?
  • Vad kan du göra för att din personal ska trivas, utvecklas och jobba kvar i företaget?

Fler frågor att fundera över

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp