Finansiering för ett hållbart företag

Sidan blev senast uppdaterad:

För att bygga trovärdighet som ett hållbart företag behöver även företagets finansiering komma från en hållbar källa. Har du investerare i ditt företag behöver du alltså fundera på om det är rätt investerare.

Det finns risk att ditt företags trovärdighet ifrågasätts om de som investerar i företaget inte delar dina värderingar om till exempel produktutveckling, hållbara investeringar och jämställdhet.

Även när det är dags att värdera ditt företag kommer hållbarhet att spela en större roll. Idag tillämpas redan delar av EU:s framtagna regelverk, kallad taxonomi för hållbara investeringar. Den kategoriserar vad som kan klassas som miljömässigt hållbart och gäller för stora företag. Troligtvis kan de ökade kraven på att rapportera i de stora företagen innebära att även små och medelstora företag påverkas, i rollen som leverantörer till de större företagen. 

Frågor att fundera över
  • Är det attraktivt för investerare som vill stödja hållbar utveckling att investera i ditt företag? Om ja, har du beskrivit det på ett tydligt sätt i din kommunikation?
  • Stämmer investerarens eller andra finansiärers värderingar med det du vill uppnå i ditt företag?
Länkar och fördjupning

EU:s taxonomi

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
EU:s taxonomi för hållbara investeringar på europa.eu

EU-taxonomin om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag?

En rapport från Tillväxtverket om hur de små och medelstora företagen påverkas och vilka förutsättningar de har att möta kraven i EU:s taxonomi för hållbar verksamhet.
EU-taxonomin om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag?

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp