Affärsmodell för hållbart företagande

Sidan blev senast uppdaterad:

Nyckeln till ett framgångsrikt hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen – alltså i hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras och skapar värde för kunden.

Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din nuvarande affärsidé hållbar. Däremot kanske du behöver fundera på hur du kan leverera samma kundvärde på ett nytt sätt.

Med digitala lösningar finns, till exempel, goda möjligheter att skapa affärer som baseras på uthyrning och delning snarare än försäljning. Den här typen av ”funktionsbaserade” affärsmodeller går ofta hand i hand med minskad resursanvändning och mer långsiktiga kundrelationer. Det är viktigt med ett genomtänkt upplägg i den här typen av tjänster. Hållbarhetsnyttan ökar exempelvis när en produkt används fler gånger. Om affärsmodellen innebär att transporterna blir fler eller att konsumtionen av förbrukningsvaror eller reparationer ökar, kan nyttan slås ut.

Omvärldsanalys är en viktig del i en föränderlig värld. Att läsa om vad som händer i världen ur ett politiskt, ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt perspektiv är ett bra sätt att kunna agera på nya förutsättningar eller trender i tid.

Några faktorer som kommer bli viktiga framåt är partnerskap och samarbeten. Som företag behöver du inte lösa allt själv. Genom att ta hjälp av partners för att kunna erbjuda vissa kringtjänster kan du fokusera på det du är bra på och samtidigt lösa fler av kundernas behov.

Några olika sätt att skapa en hållbar affärsmodell kan vara:

 • Varor eller tjänster som minimerar användningen av material eller transporter.
 • Kvalitetsprodukter som håller länge, både gällande trender och slitage. Då kan du även sälja tilläggstjänster som till exempel reservdelar, reparationstjänster eller uppgraderingar till utökade behov. 
 • Begagnade produkter, och på så sätt se till att de lever en gång till innan de slängs. 
 • Hyra ut produkter eller sälja tillgång till produkter genom olika tjänsteupplägg.
 • Basera din affär på en råvara eller insatsvara som annars skulle slängas.
 • Fokus på kvalitet, ekologiskt och närproducerat eller att bidra till lokalsamhället. 

Cirkulär ekonomi

Till skillnad från den linjära ekonomin som bygger på att producera och konsumera för att sedan slänga, så bygger den cirkulära ekonomin på att ta tillvara värdet av material och energi samt att affärsmodellerna bygger på detta värdeskapande. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet och minskad påverkan på miljön och klimatet. För företag innebär cirkulär ekonomi nya sätt att tjäna pengar genom nya affärsmodeller.

Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas är ett verktyg som hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet. Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning.
Cirkulär Business Model Canvas (pdf)
Cirkulär Business Model Canvas handledning (pdf)

Frågor att fundera över
 • På vilket sätt är ditt företags affärsmodell hållbar?
 • Vad finns det för trender/tendenser i samhället som påverkar din affärsmodell?
 • Kan du hitta ett sätt att tjäna mer pengar när du säljer/köper in färre produkter eller mindre mängd material?
 • Kan du tjäna pengar på att hjälpa människor att leva mer hållbart?
 • Kan du lösa ett problem på marknaden genom en digital tjänst i stället för en fysisk produkt?
 • Vem kan du samarbeta med för att skapa ännu mer värde för din kund?
Länkar och fördjupning

Cirkulär ekonomi och hur det påverkar näringslivet på Svenskt Näringslivs webbplats
Cirkulär ekonomi på svensktnaringsliv.se

Delegationen för cirkulär ekonomi ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi.
Delegationen för cirkulär ekonomi

Cradlenet – Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära
Cradlenet.se

Tillväxtverket har samlat information om socialt företagande
Socialt företagande på Tillväxtverkets webbplats

SVID har tillsammans med andra aktörer utvecklat en hållbarhetsguide för produktutveckling.
Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats

Almi har flera online-seminarier som riktar sig till alla företagare, både nya och de som vill få ny inspiration. Varje kapitel är indelat i ett antal olika avsnitt som tar upp relevanta ämnen. I kapitlet ”Räkna på din affär” finns ett avsnitt om hållbarhet
Startseminarier online på Almis webbplats

Naturvårdsverket har information om hållbara affärsmodeller för textilindustrin.

Hållbara och nya affärsmodeller i textil- och modebranschen på Naturvårdsverkets webbplats

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser är en bok med inspiration, kunskap och insikter och är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor. Samtidigt lanseras också Designers Toolkit, ett digitalt analysverktyg där företag kan utvärdera sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv och hitta möjligheter framåt.
Läs mer om Cirkulär Business Toolkit på scienceparkboras.se

Testa verktyget och ta reda på hur du kan förbättra din verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp