Nya affärsmöjligheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du ett antal trender som skapar nya affärsmöjligheter och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Cirkulär ekonomi – att ta ansvar hela vägen

I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter så att de är lätta att plocka isär och varje beståndsdel kan användas om och om igen. Allt som tillverkas och konsumeras ska kunna gå tillbaka till producenten som ska kunna producera nya varor av dem. Cirkulär ekonomi är ett nytt sätt att se på produktutveckling där man utgår från naturens processer och försöker se avfall som en näringsresurs.

Läs mer om cirkulär ekonomi på CradleNets webbplats

Till sidans topp

Hållbar design och tillverkning

Under utvecklingen av en produkt är design ett viktigt moment för att förändra miljöpåverkan under produktens livscykel. Dels påverkas produktionsprocess och materialval, dels blir designen avgörande eftersom den skapar huvudargumenten för att välja en hållbar produkt i förhållande till en inte lika hållbar produkt.

Att tillverka en produkt är en lång kedja där alla moment på ett eller annat sätt belastar miljön och där det finns utrymme för att arbeta mer hållbart. Det gäller både i egen produktion och hos underleverantörer.

På SVID:s webbplats för hållbar affärsutveckling, Hållbarhetsguiden, hittar du mer konkreta exempel på vad hållbar design kan vara. Du får också tips om hur man går tillväga för att utveckla mer hållbara produkter.

Gå till Hållbarhetsguiden

Till sidans topp

Tjänster istället för produkter

För att samhället ska utvecklas mer hållbart krävs lösningar på många av de problem vi står inför idag. Företagare är problemlösare som kommer på nya idéer som ersätter gamla, ohållbara sätt att tillverka, designa och leverera varor och tjänster.

Vissa produkter som tidigare såldes som varor, levereras nu som tjänster. På så sätt sparar man på energi, transporter och avfall. Exempel på så kallade tjänsteinnovationer är bilpooler och streamade musiktjänster (istället för att köpa cd-skivor).

Till sidans topp

Samhällsentreprenörskap

För många av de nya företag som bildas idag är socialt ansvarstagande och hållbarhet en del av kärnverksamheten från start. En samhällsentreprenör har som mål att driva sitt företag på ett sätt som bidrar till en bättre värld genom att skänka nytta till individer och samhälle, lokalt, regionalt eller globalt, samtidigt som verksamheten ska ge intäkter till ägare och anställda.

Till sidans topp

Organisationer som jobbar med att främja sociala, samhällsförändrande företag

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. De samlar akademi, näringsliv samt offentliga och ideella aktörer.

Läs mer hos Mötesplats Social Innovation

SE Forum

SE Forum är en ideell organisation som arbetar för att främja socialt entreprenörskap och att inspirera och stötta sociala entreprenörer. Sedan 2004 har SE Forum stöttat sociala entreprenörer som genom sina verksamheter bidrar till samhällsförändring. SE Forums medlemmar och partners är verksamma i hela världen och verkar för att komma med lösningar på existerande samhällsproblem.

Läs mer på SE Forums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp