Mer om hållbart företagande

Sidan blev senast uppdaterad:

För att lyckas med omställningen mot ett mer hållbart samhälle krävs det att näringslivet tar en huvudroll. Detta är en stor utmaning men samtidigt skapas stora möjligheter för företag som har nya spännande lösningar på jordens miljöproblem.

CSR

Idag använder man ofta de engelska begreppen Corporate Social Responsibility då man talar om hållbart företagande. Begreppet CSR/CR kan definieras som företags ansvar och är en förutsättning för hållbart företagande. CSR-/CR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig bortom det ansvar som företag har enligt lagar och förordningar.

Brundtlandkommissionens definition

Det ursprungliga begreppet hållbar utveckling kom 1987 då Brundtlandkommissionen definierade det som:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Till sidans topp

Om hållbara företag

En av de starkaste drivkrafterna bakom företagens miljöarbete är ett stort engagemang och viljan att minska negativ påverkan och maximera positiv påverkan. Ungefär vartannat företag i Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor.

Företag som är aktiva i sitt hållbarhetsarbete har i genomsnitt en högre tillväxtvilja och är i regel mer innovativa och internationella än andra företag. Det skiljer sig dock åt mellan små och medelstora företag. Ungefär 70 – 80 procent av de medelstora företagen har ett aktivt hållbarhetsarbete medan motsvarande siffra för ensamföretagare är 30 – 40 procent.

Det finns också stora branschskillnader. Branscher som energi, vatten och el samt transport och magasinering är i topp när det gäller miljöarbete. Utbildning, vård och omsorg arbetar mest med sociala och etiska frågor. Beroende på inom vilken bransch du verkar kan det falla sig mer eller mindre naturligt att arbeta med en specifik åtgärd i första hand.

Till sidans topp

Verktyg för hållbara företag

Det är upp till varje företag hur man vill arbeta med hållbarhetsfrågor. Förutom de lagstadgade reglerna finns det mycket du kan göra. Utifrån din egen verksamhets förutsättningar måste du välja hur du vill arbeta med dessa frågor. Det finns en del koder att ansluta sig till, redovisningsmodeller, standarder och liknande inom CSR-området. Ibland kan det passa bättre att formulera egna policys kring hur företaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor.

Viktigt att komma ihåg

  • Arbeta med en helhetssyn.
  • Var transparent, visa hur ditt företag arbetar med dessa frågor och hur det påverkar miljö, människa och ekonomi.
  • Ta ansvar för företagets påverkan på såväl samhälle som ekonomi och miljö.
  • Var engagerad! Engagerade ledare smittar av sig och ger engagerad personal. Möt kunders, leverantörers, finansiärers, anställdas och samhällets krav.

Mer om hållbart företagande

Hjälp och fördjupning

För dig som vill fördjupa ditt arbete och komma igång på allvar finns det ett antal verktyg som är utformade för att hjälpa dig. Flera av dem är specialanpassade för mindre företag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp