Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

Sidan blev senast uppdaterad:

För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

Vad är viktigt för dina kunder?

Det är viktigt att förstå vad dina kunder har för tankar kring hållbarhet och vad som är viktigt för dem  när de ska köpa din typ av tjänst eller produkt? Kanske behöver du lära dina kunder vad som är ett bra val? Genom att ha en nära dialog med dina kunder kan du få bra idéer för hur du kan utveckla företaget och hur du ska kommunicera med dem. Samtidigt kan du säkerställa att du utvecklar ditt företag i samma takt som efterfrågan ökar från kunderna.

Använd "nudging"

Ett sätt att stärka kunderbjudandet kan vara att använda sig av “nudging”. Nudging handlar om att påverka kundernas beteende i en mer hållbar riktning. Det kan exempelvis vara att låta standardalternativet vara det mest hållbara alternativet såsom ett viss rätt på restaurangmenyn eller produkter som du vill att kunder ska uppmärksamma placeras nära kassan eller ingången. 
 
Frågor att fundera på
 • Har du tagit reda på vad inom hållbarhet som är viktigast för dina kunder? 
 • Förklarar du för kunden på vilket sätt ditt erbjudande hjälper till att göra hållbara val?
 • Hur kan du underlätta för din kund att göra hållbara val?
 • Berättar du för dina kunder vad du planerar att göra framåt och vilka målsättningar du har?
Länkar och fördjupning

Nudging – Ett verktyg för hållbara beteenden?
Denna rapport sammanfattar befintlig kunskap om nudging i olika policysammanhang och i olika länder.
Läs rapporten om nudging - Naturvårdsverket

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tillsammans med andra aktörer utvecklat en hållbarhetsguide för produktutveckling. Där finns även metoder för användarcentrerad design.
Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats


Image och profil

”Företagets profil” är hur du vill att ditt företag ska uppfattas, medan ”företagets image” är hur det faktiskt uppfattas. Det är viktigt att dessa två stämmer överens med varandra. För att vara trovärdig behöver företag som säljer en hållbar produkt eller tjänst också ha en hållbar image och ett varumärke som förmedlar hållbarhet.
 
För att attrahera personal, kunder och kapital har det blivit viktigare att vara värderingsdriven, det vill säga att låta företagets värderingar visa vägen framåt.  
 

Var ärlig och trovärdig i din kommunikation

Många kommunicerar sitt hållbarhetsarbete genom att berätta om resan de har framför sig för att nå sina uppsatta mål. För att vara trovärdig är det då viktigt att hållbarhetsarbetet inkluderar alla relevanta delar av företaget, ta sina mål på allvar och att aktivt arbeta för att uppnå dem. Genom att kommunicera ärligt och trovärdigt kan du förbli relevant för kunderna även i framtiden. 
 
Frågor att fundera på
 • Kan du stå för det hållbarhetsarbete som görs i ditt företag?
 • Är hållbarhet ett centralt budskap i er kommunikation? Hur trovärdiga tycker kunderna att ni är?
 • Beskriver du för dina kunder hur företaget jobbar med hållbarhet, till exempel på din webbplats, när du träffar kunder, i sociala medier eller i andra kanaler?
 • Är det tydligt för alla anställda, styrelse och samarbetspartners vilka val och ambitioner företaget har inom hållbarhet?
 • Har du koll på all fakta och kan du styrka dina påståenden när det gäller hur hållbara företagets produkter eller tjänster är?
 • I takt med att digitala verktyg utvecklas för att möjliggöra spårbarhet, kan du öka trovärdigheten i din kommunikation genom att vara än mer tydlig när det gäller leverantörskedjor, transporter och innehåll i produkter och tjänster?
 • Finns det någon risk att kunderna upplever att ditt företag inte är seriöst när det gäller kommunikation av hållbarhetsarbetet (s.k. greenwashing)?
Länkar och fördjupning

Var öppen med företagets mål och vad företaget gör för att jobba hållbart – det kommer gynna varumärket. Låt dina kunder veta varför du gör det här och varför hållbarhet är viktigt för ditt företag.
Läs mer om hållbarhetskommunikation i SVID:s hållbarhetsguide


Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

 

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.

Gå tillbaka till översikten

Till hållbarhetsguiden

Genom att klicka på länken kommer du tillbaka till översikten för hållbarhetsguiden.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp