Kom igång med hållbart företagande

Sidan blev senast uppdaterad:

Till att börja med behöver du se på själva verksamheten, vad gör du i dag som är positivt eller negativt ur hållbarhetssynpunkt? Här får du några tips som kan hjälpa dig att komma igång.

I företagets hållbarhetsarbete kan det finnas mål som är mätbara och sådana som i och för sig inte är mätbara, men ändå märkbara. Märkbara mål kan vara högre trivsel hos personalen, trevligare bemötande eller andra sociala och miljömässiga mål som är svåra att mäta.

Till sidans topp

Var står du i dag?

För att bestämma vilka mål ditt företag ska arbeta med krävs att ni reder ut var ni står i dag. Kanske arbetar ni redan med hållbarhet utan att ni tänkt på det? Vad gör ni som är positivt eller negativt ur hållbarhetssynpunkt? Analysera var företagets största påverkan på miljö och människor finns, vem påverkas av företaget och hur påverkas företaget av andra? 

Det kan vara både intern och extern påverkan och till exempel handla om produktionsprocesser, klimatpåverkan, mångfald och jämställdhet, personalens hälsa eller ett engagemang i lokalsamhället. Kommer det krav från leverantörer eller andra intressenter?

Till sidans topp

Vad ska ni göra?

När det är kartlagt vad företaget har för positiv och negativ påverkan bör ni komma fram till vad företaget ska satsa på. Var har företaget störst chans att göra skillnad? Ta hänsyn till företagets intressenter i beslutet. Se till att era nya mål är enkla att arbeta med, att det är genomförbart och att ni har en strategi för att komma i mål.

Exempel på mål:

 • Göra insatser i lokalsamhället
 • förstå kundbehovet
 • öka välbefinnandet hos medarbetare
 • effektivisera produktion
 • minska klimatpåverkan
 • öka mångfald och jämställdhet.

Till sidans topp

Hur ska ni jobba vidare?

Företagets mål kan i början vara övergripande, som exemplet ovan. Men för att kunna arbeta för att uppfylla målen bör de brytas ner till mindre delar, förklara till exempel varför ni ska effektivisera produktionen och hur ni ska gå tillväga för att förstå det och kunna mäta det. Målen bör vara specifika, tidsbestämda, mätbara och ambitiösa.

Här är några frågor du kan ställa dig för att se om ett mål är tydligt satt:

 • Är målet tydligt beskrivet och visar det vad som ska göras?
 • Förstår alla vad målet innebär?
 • Går det att kontrollera om målet uppfyllts?
 • Finns en bra plan för hur målet ska uppfyllas?
 • Vem ansvarar för att målen följs upp och uppfylls?

Berätta för intressenterna, både externa och interna, hur ni arbetar med de uppsatta målen. Berätta vad företaget har för positiv påverkan på miljö och samhälle, vilken negativ påverkan företaget har och hur ni arbetar för att minska den påverkan. Tänk på att inte bara informera om vad ni gör som är bra utan visa också upp de problem ni har, det kan stärka er trovärdighet. Var transparent och ha gärna en kontaktperson som kan berätta mer om ert hållbarhetsarbete.

Att arbeta med hållbarhet är en ständigt pågående process och kräver kontinuerlig analys och uppföljning. Vad har ni uppnått, vilka problem har ni och hur ska ni prioritera ert arbete?

Några enkla tips att börja med

 • Spar el! Se till att alla lampor byts till lågenergilampor, låt datorerna stängas av efter arbetsdagen, byt till förnyelsebar energi.
 • Återvinn! Se till att återvinna så mycket ni kan!
 • Se över de anställdas arbetsförhållanden, underlätta för de anställda och se till att de har allt som de behöver. Anställda som mår bra är oftast mer produktiva.
 • Sker transporter på miljövänligt sätt? Gäller såväl leverantörer som anställda på tjänsteresa.
 • Är nya och gamla leverantörer certifierade inom områden som är viktiga för dig? (Tänk miljö, säkerhet, kvalitet, mänskliga rättigheter och så vidare.)
 • Se om du kan förbättra hur du informerar och kommunicerar till intressenterna.

Mer om hållbart företagande

Hjälp på vägen

För dig som vill arbeta mer strategiskt med hållbarhet finns guider och verktyg till din hjälp.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp