Hållbar produktion

Sidan blev senast uppdaterad:

För att din produktion ska vara hållbar behöver du bland annat se till att den är så resurseffektiv som möjligt. Genom att till exempel använda modern miljöteknik och digitalisering kan du både åstadkomma högre effektivitet, spara pengar och få en lägre påverkan på miljön.

Du kan spara kostnader och minska miljöpåverkan genom att se över hur mycket elektricitet, vatten, värme och material du använder och till vad, för att se var du kan göra förbättringar och var dina insatser gör störst nytta. Att återcirkulera vatten i stället för att tillföra nytt, använda sitt produktionsspill igen eller använda spillvärme- eller kyla till egna eller närliggande industriers processer är några exempel på vad som kan göras. Ofta kan din kund kan vara villig att betala mer för dessa åtgärder – men då kan det vara viktigt att du är tydlig med hur mycket bättre produkten blir ur ett hållbarhets- eller prestandaperspektiv i företagets kommunikation.

De flesta företag hanterar någon typ av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har en skyldighet att rapportera in uppgifter om detta till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Rapportera till avfallsregistret (naturvardsverket.se)

Frågor att fundera över
  • Var används mest energi, vatten, värme eller kemikalier i din produktion och hur kan det minskas?
  • Hur kan du minska avfall eller spill som uppstår i produktionen?
  • Kan du använda något av spillmaterialet igen i din process?
  • Vilka företag i din närhet kan du samarbeta med för att dela på resurser eller tillvarata spill som uppstår?
  • Kan du producera dina produkter eller tjänster på ett nytt och smartare sätt jämfört med hur dina konkurrenter gör och vad som är traditionellt för branschen?
  • Vilken utrustning ska du byta ut eller köpa in härnäst? Undersök vilka möjligheter du har för att nå högre resurseffektivitet.
  • Kan du undvika stopp i produktionen genom bättre underhåll?
Länkar och fördjupning

På verksamt.se har vi samlat information om miljömärkningar och certifieringar
Miljömärkning och certifieringar

På Naturvårdsverket finns all information om hur och när du ska rapportera in anteckningar om farligt avfall.
Rapportera till avfallsregistret - Naturvårdsverkets

På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag.
Stöd och vägledning på Energimyndighetens webbplats

Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.
Solelportalen – vägledning om solceller på energimyndigheten.se

Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt. 
Vindlov på energimyndigheten.se

Undrar du vilka tillstånd du behöver för att producera eller transportera förnybar energi? 
Tillståndsguiden på energimyndigheten.se

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder. Ditt företag kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Klimatklivet - Naturvårdsverket

IUC- Sveriges industriella utvecklingscentra, kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag.
Tjänster och erbjudanden från IUC

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Läs mer om det på Naturvårdsverkets webbplats.
Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverket

Vad är hållbart mode? Och är det överhuvudtaget möjligt? Mistra har gjort fyra filmer som baseras på kunskap och resultat från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. 
Så kan modeindustrin bli mer hållbar – Filmserie lyfter forskningsresultat | Mistra

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp