Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

Sidan blev senast uppdaterad:

När produkter eller tjänster ska utvecklas har du stort inflytande på dess hållbarhetspåverkan. Genom till exempel smarta materialval, energibesparande lösningar och funktioner som främjar ett hållbart beteende kan du skapa verklig nytta för användaren och miljön på samma gång.

För att minska en produkts påverkan på miljön är bland det viktigaste att se till att den har en så lång livslängd och så låg energiförbrukning som möjligt. Produkten bör kunna repareras, rengöras och tåla hantering utan att gå sönder. Du kan också behöva erbjuda reservdelar för komponenter som lättare slits eller går sönder, eller göra det möjligt att uppgradera produkten. 

Erbjuda tjänster för att få tillgång till produkter 

En växande trend, som har sin grund i cirkulär ekonomi, är att erbjuda tillgång till produkter genom tjänster i stället för att sälja dem. I dessa upplägg är det viktigt att tänka både ur ett kund- och ett hållbarhetsperspektiv.”Tjänstefiering” av produkter är inte automatiskt hållbart, men kan vara det om det innebär att produkter används längre och oftare. Om du ska hyra ut produkter i ett tjänsteupplägg behöver du fundera över hur ditt alternativ kan bli mer attraktivt för användaren än att köpa motsvarande produkt. 

Märk en hållbar produkt 

Produktmärkningar av olika slag kan hjälpa dig att framhäva din produkt och få kunderna att välja just den. Märkningen visar kunden om produkten är exempelvis miljövänlig, tillverkad under bra förhållanden eller hälsosam.
Här kan du läsa mer om olika produktmärkningar:
Frivillig märkning - Marknadskontrollrådet
 
Att göra medvetna val av förpackningar till din produkt kan minska företagets hållbarhetspåverkan. Förpackningar som företaget använder ska kunna återvinnas och inte vara större än nödvändigt.  

Informera om vad produkten innehåller  

En produkt ska inte innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen om det kan undvikas. Det finns lagstiftning kring vilka ämnen som får användas och inte. Därför ska du ta reda på om dina produkter innehåller farliga ämnen. Det kan du göra genom att begära in säkerhetsdatablad från dina leverantörer, även kallade MSDS (Material Safety Data Sheet). Du är skyldig att informera dina kunder om att dina produkter innehåller farliga ämnen samt hur produkten ska hanteras för att inte orsaka skada. 
 
Du kan även behöva anmäla dina produkter till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. Där lagras information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige, samt om hur de används.
Produktregistret på Kemikalieinspektionens webbplats

Frågor att fundera över
  • Hur kan du minska användningen av råvara, energi eller kemikalier?
  • Kan du utvärdera vilken typ av miljöpåverkan din tjänst eller produkt har genom att ta del av livscykelanalyser från liknande tjänster eller produkter?
  • Är produkten designad så att den enkelt kan delas bland flera användare, repareras, uppgraderas, återanvändas eller återvinnas?
  • Hur kan du informera om hur produkten ska användas för att minimera miljöpåverkan?
  • Kan du hitta nya kundgrupper som vill köpa din produkt efter dess första användning?
  • Om du ska hyra ut en produkt, hur kan du göra det mer attraktivt än att köpa den?
Länkar och fördjupning

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tillsammans med andra aktörer utvecklat en hållbarhetsguide för produktutveckling.
Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats

Hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) finns manualer till hjälp för hur du designar återvinningsbara förpackningar för fyra materialslag: plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar.
Förpackningsmanualer på FTI:s webbplats

Kemikalieinspektionen har information och vägledning om kemikalier för företag. På deras webbplats hittar du även Produktregistret.
Ingångssida för företag på Kemikalieinspektionens webbplats
Produktregistret på Kemikalieinspektionens webbplats

En del produkter måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet. De kallas ekodesignkrav och ska bidra till att minska produktens miljöpåverkan.
Om ekodesignkrav på EU:s webbplats

Kommittén för teknologisk innovation och etik har utvecklat ett digitalt verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. Verktyget är webbaserat och används för att gå igenom etik och hållbarhet i den egna verksamheten. 
Verktyget ansvarsfullteknik.se

Hos Konsumentverket hittar du information och tips för hur du och ditt företag kan välja mer hållbara produkter och tjänster, samt lära mer om hur olika produkter påverkar miljön.
Miljö och hållbarhet hos Konsumentverket 

Hos Jordbruksverket finns information om märkningar av ekologiska produkter och hur du går tillväga om du vill certifiera din produktion. 
Märkning av ekologiska produkter - Jordbruksverket.se

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp