Hållbar distribution och transporter

Sidan blev senast uppdaterad:

Varutransporter kan ha en stor påverkan på företagets koldioxidutsläpp. För att minimera den påverkan bör transporterna i första hand ske med tåg, och i andra hand med båt eller lastbil. Planera dina beställningar och behov så att du kan undvika flygtransporter – det är de som har högst påverkan på klimatet. Även fossildrivna lastbilstransporter har en negativ klimatpåverkan.

För att optimera transporterna är det bäst att både du och dina kunder beställer hela pallar eller containrar.

Andra möjligheter att minska företagets transportrelaterade utsläpp kan vara att både lägga produktionen och inköpen så lokalt som möjligt. Att satsa på ökad digitalisering kan också bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp och minskade kostnader från transporter. Till exempel genom smarta och nätverksuppkopplade mätanordningar för att få koll på verksamhetens anläggning och produkter hos kunderna. Då kan exempelvis signal ges när lagerpåfyllnad behövs, som gör att transporter kan reduceras.

Att reducera och välja hållbart förpackningsmaterial kan vara betydelsefullt för att minska företagets hållbarhetspåverkan och öka lönsamheten. Många gånger används för mycket förpackningsmaterial och för stora förpackningar, vilket leder till onödig hållbarhetspåverkan. Om du skickar eller tar emot stora mängder varor från samma kund eller leverantör kan du även undersöka möjligheten att använda dig av flergångsemballage som skickas tillbaka. Då minskar avfallet och behovet av att producera nya förpackningar.

Frågor att fundera över
  • Vilka möjligheter finns till att minska företagets transporter eller välja transporter med mindre klimatpåverkande utsläpp?
  • Finns det någon kund som ofta beställer små partier, där du kan föreslå en större beställning för att minska antalet transporter?
  • Har transportföretaget som ditt företag använder ett aktivt hållbarhetsarbete?
  • Hur kan produkterna förpackas för att använda så lite förpackningsutrymme och material som möjligt?
  • Kan du använda flergångsemballage?
Länkar och fördjupning

Energimyndigheten har gjort en sammanställning av genomsnittliga växthusgasutsläpp för olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Här hittar du även information om miljömärkning av drivmedel.
Växthusgasutsläpp - Energimyndigheten 
Miljöinformation om drivmedel - Energimyndigheten

Naturvårdsverket har en vägledning om producentansvar för förpackningar.
Om ansvar för förpackningar - Naturvårdverket

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp