Gör hållbara val

Sidan blev senast uppdaterad:

Som företag har du möjlighet att både göra hållbara val och göra det enkelt för dina kunder att göra mer hållbara val. Det kan vara en utmaning att förstå vad som är bättre eller sämre ur hållbarhetssynpunkt men att undersöka vilken hållbarhetspåverkan företagets produkter eller tjänster har eller kommer att ha är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Genom att förstå vilken påverkan ditt företag har kan du göra aktiva val i produktutvecklingen, produktionen, distribution och inköp. Det blir också enklare att förklara för kunden varför de ska välja dina produkter eller tjänster framför andras när du gjort medvetna val och avväganden. 

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.


Produkt- och tjänsteutveckling

När produkter eller tjänster ska utvecklas har du stort inflytande på dess hållbarhetspåverkan. Genom till exempel smarta materialval, energibesparande lösningar och funktioner som främjar ett hållbart beteende kan du skapa verklig nytta för användaren och miljön på samma gång.
Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

Produktion

För att din produktion ska vara hållbar behöver du bland annat se till att den är så resurseffektiv som möjligt. Genom att till exempel använda modern miljöteknik, välja rätt leverantörer och digitalisering kan du både åstadkomma högre effektivitet, spara pengar och få en lägre påverkan på miljön. 
Hållbar produktion

Distribution och transporter

Varutransporter kan ha en stor påverkan på företagets koldioxidutsläpp. För att minimera den påverkan bör transporterna i första hand ske med tåg, och i andra hand med båt eller lastbil. 
Hållbar distribution och transporter

Leverantörer och inköp

Det läggs allt större vikt vid hur produkterna är producerade och hur hela leverantörskedjan ser ut när det kommer till hållbarhet. Ett företag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin egen organisation, men om produkten består av material som i sin tur har hög påverkan på miljön eller är producerad på ett sätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer, blir slutprodukten ändå inte hållbar. 
Hållbar leverantörskedja
 

Hållbara möten, konferenser och evenemang

Oavsett vilken typ av möte, konferens eller evenemang du vill anordna så bör du fundera över hur det kan bli så hållbart som möjligt. Det är alltid mer hållbart att arrangera digitala event och möten, men i de fall du har behov av att genomföra fysiska arrangemang finns det en del tips att ta del av för att göra det så hållbart som möjligt.


Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.

Gå tillbaka till översikten

Till hållbarhetsguiden

Genom att klicka på länken kommer du tillbaka till översikten för hållbarhetsguiden.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp